Jak dopravujeme obilí z dolejší části do části hořejší?
Zobrazit odpověď
Výtahem.
Jaké přednosti mají rovinné vysévače?
Zobrazit odpověď
Spotřebují málo pohonné síly, dávají světlejší mouku. Tyto stroje mohou současně pracovati jako šrotový vysévač, třidiš krupic a jako vysévač mouky a dunstů.
Jak se vede zrno neb šrot do mlecí plochy?
Zobrazit odpověď
Tím, že jest přiváděno zrno neb šrot do středu kamene.
Co následuje po hlavním čištění?
Zobrazit odpověď
Koukolník, loupačka (nebo špičák).
Kolik druhů mlýnských kamenů známe?
Zobrazit odpověď
Francouzský, umělý a pískovcový.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Databáze obrázků větrných mlýnů a čerpadel

Počet obrázků v databázi: 2268

1 20 39 57 73 74 75 76 »
historické foto, neznámý, neznámé Kulířov,

historické foto, neznámý, neznámé

stavební plán, SOkA Blansko, Okresní úřad Boskovice, kart. 140, inv. č. 610, 1894 Okrouhlá, 102

stavební plán, SOkA Blansko, Okresní úřad Boskovice, kart. 140, inv. č. 610, 1894

Majitel mlýna si nepřeje zveřejnit tuto fotografii.
Okrouhlá, 102

historické foto, Dukát, archív SNM Martin, 1935

stavební plán, SOkA Blansko, Okresní úřad Boskovice, kart. 140, inv. č. 610, 1894 Okrouhlá, 102

stavební plán, SOkA Blansko, Okresní úřad Boskovice, kart. 140, inv. č. 610, 1894

výřez, Indikační skica, 1870 Suchý,

výřez, Indikační skica, 1870

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87 Suchý,

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87

výřez, II. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1836 - 52. Březsko,

výřez, II. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1836 - 52.

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87 Budětsko, 3

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87

kresba, Škrabal Vladimír, 1925 Budětsko, 3

kresba, Škrabal Vladimír, 1925

článek d), Stoklas Eugen, 1931 Budětsko, 3

článek d), Stoklas Eugen, 1931

článek a), Stoklas Eugen, 1932 Budětsko, 3

článek a), Stoklas Eugen, 1932

článek b), Stoklas Eugen, 1931 Budětsko, 3

článek b), Stoklas Eugen, 1931

článek c), Stoklas Eugen, 1931 Budětsko, 3

článek c), Stoklas Eugen, 1931

výřez, II. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1836 - 52. Brodek u Konice, Dešná

výřez, II. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1836 - 52.

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87 Horní Štěpánov,

výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz,, 1869-87

výřez mapy, II. vojenské mapování, 1836 - 1952 Jesenec,

výřez mapy, II. vojenské mapování, 1836 - 1952

detail mapy, III. vojenské mapování, 1869-1887 Niva,

detail mapy, III. vojenské mapování, 1869-1887

detail mapy, I. vojenské mapování, 1671-67 Niva,

detail mapy, I. vojenské mapování, 1671-67

1 20 39 57 73 74 75 76 »