Jaké musí být melivo, když vyjde z kamenů?
Zobrazit odpověď
Nanejvýš vlažné, volné a musí míti hmat.
V jaké poloze jsou válce?
Zobrazit odpověď
Přesně vodorovně.
Jaký je postup při vysokém a polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Šrotování, třídění a čištění krupičných směsí, luštění a vymílání těchto na hrubou a hladkou mouku.
Kolik obrátek dělá špičák?
Zobrazit odpověď
Průměr kamene v cm a počet obrátek musí dáti vždy číslo 290.
Jak sem usí mlíti vlhké obilí?
Zobrazit odpověď
Více průchodů, moc neskládat, jinak jsou zamazány kameny, vysévače a svodné roury.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

16.05.2024 / Den otevřených mlýnů - hodnocení akce

Poznáváme fascinující svět obilních mlýnů a jejich bohatou historii
V sobotu 11. května 2024 se poprvé v České republice uskutečnil Den otevřených mlýnů, akce inspirovaná podobnými událostmi v Evropě i ve světě.
Akce se zúčastnilo téměř 50 vodních a větrných mlýnů z nichž některé byly otevřeny pro ve-řejnost výjimečně, nebo dokonce poprvé. Na mnoha místech počet návštěvníků překoval ně-kolika násobně obvyklou návštěvnost, na jednotlivé mlýny přišlo 50 až 300 osob. A mnozí majitelé mlýnů si velice cenili toho, že převážná většina návštěvníků přišla cíleně a projevova-la hlubší zájem o mlecí proces a mlecí technologii.
Na základě úspěchu nultého ročníku této akce se většina zúčastněných již nyní hlásí k účasti v dalším ročníku. Proto se příští rok uskuteční opět Den otevřených mlýnů v termínu
10. května 2025.