Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
K čemu slouží teoretická učňovská zkouška?
Zobrazit odpověď
K tomu, aby učeň prokázal, jsou-li vědomosti, které v učení nabyl, dostatečné.
Mají mačkací válce stejnou rychlost?
Zobrazit odpověď
Ano, a nejvýše rozdílem jednoho zubu v kole.
Kolik dělá obrátek francouzský kámen při plochém mletí?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí v součtu dáti číslo 220.
Jak se dopravuje obilí vodorovně?
Zobrazit odpověď
Šneky a pásy popruhovými.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Kyje
544 01
OkresTrutnov
P 33
Kyje u Hajnice
GPS50° 29' 32.0''
15° 56' 15.2''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
1,5 km VJV od Kyjí
Zaniklý
před 1847
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Větrný mlýn na katastrálním území Kyje je doložen speciální mapou z let 1847 až 1860 (851). Je na ni vyznačen ve vzdálenosti asi 1 ½ km na VJV od Kyjí (Kaile) (852). Jiným dokladem o existenci tohoto větrného mlýna v polovině 19. století je duplikát stabilního katastru (853) a sumář Oceňovacího operátu stabilního katastru (854), z nichž se dovídáme, že větrný mlýn o jednom složení s jedním pracujícím zpracovával ročně (r. 1852) 10 měřic pšenice, 40 měřic žita a 100 měřic směsky (Menggetreide). O bližší lokalizaci a dalších osudech větrného mlýna není zatím bližších zpráv. Přichází v úvahu poloha o nadmořské výšce cca 535 m (855).
(851) Special-Karte des Koenigreiches Boehmen, Wien 1847-1860, list 9.
(852) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Hajnice, z 20.4. 1956, že větrný mlýn stál na pozemkové parcele č.211, není v souladu s vyznačením větrného mlýna na uvedené speciální mapě. Také indikační skica stabilního katastru nemá tu znak větrného mlýna (SÚA, IS, Hradecko 183, Kaile, 1840). Pozemková parcela 211 je asi 1250 m na SVV od Hajnice, 490 m n.m. (Viz Státní mapa 1:5000 – odvozenou, list Trutnov 2-6, GÚ-ÚAGK, SK, 1166). Na rozdíl od toho jsou místa na VJV od Kyjí položena výše, západně od Maršova u Úpice dosahují 535 m n.m.(Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 2-6). Pokud jde o pozemkovou parcelu č. 211 v trati Winter Flur, náležel tento rustikální pozemek roku 1850 Josephu Hübeschovi, domkaři v Kyjích čp. 98 (SÚA, SK, duplikát, 93, 18, Kaile, Grund-Parzellen-Protocol, 1840).
(853) SÚA, SK, duplikát, 93, 18, Kaile, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1852.
(854) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát SK, sumář Jičínsko, Windmühlen.
(855) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 1-6, 1953.


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení

Historické mapy