Co se stává, když se mele za horka?
Zobrazit odpověď
Kameny se musí skřesati, jelikož pozbyly ostrosti, a aby remiše byly v pořádku. příliš teplé mletí škodí.
Jakou hmotou se vylévají kypřice a kuželice?
Zobrazit odpověď
Ledkem neb sírou, nikdy ne olovem.
Jaké přednosti mají rovinné vysévače?
Zobrazit odpověď
Spotřebují málo pohonné síly, dávají světlejší mouku. Tyto stroje mohou současně pracovati jako šrotový vysévač, třidiš krupic a jako vysévač mouky a dunstů.
Které číslo mylnářského hedvábí se používá při moukách?
Zobrazit odpověď
Čísla 9, 10, 11, 12, 13.
Jaké druhy obilí rozenáváme?
Zobrazit odpověď
Pšenice, žito ječmen a oves.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

16pm31Europe/Prague.f2024Thu, 16 May 2024 19:39:13 +020005pm31 / Den otevřených mlýnů - hodnocení akce

Poznáváme fascinující svět obilních mlýnů a jejich bohatou historii
V sobotu 11. května 2024 se poprvé v České republice uskutečnil Den otevřených mlýnů, akce inspirovaná podobnými událostmi v Evropě i ve světě.
Akce se zúčastnilo téměř 50 vodních a větrných mlýnů z nichž některé byly otevřeny pro ve-řejnost výjimečně, nebo dokonce poprvé. Na mnoha místech počet návštěvníků překoval ně-kolika násobně obvyklou návštěvnost, na jednotlivé mlýny přišlo 50 až 300 osob. A mnozí majitelé mlýnů si velice cenili toho, že převážná většina návštěvníků přišla cíleně a projevova-la hlubší zájem o mlecí proces a mlecí technologii.
Na základě úspěchu nultého ročníku této akce se většina zúčastněných již nyní hlásí k účasti v dalším ročníku. Proto se příští rok uskuteční opět Den otevřených mlýnů v termínu
10. května 2025.