Jak se vede zrno neb šrot do mlecí plochy?
Zobrazit odpověď
Tím, že jest přiváděno zrno neb šrot do středu kamene.
Kolik obrátek má šrotový kámen při průměru 95 cm?
Zobrazit odpověď
270 - 95 = 175 obrátek v min.
Jaké rozměry průměrů mají hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Hladké a porculánové válce mají průměr 25 - 35 cm.
Co dělá mlynář po uplynutí doby učení?
Zobrazit odpověď
Nechá složiti svého vyučence zkoušku tovaryšskou a to teoretickou, případně zkoušku praktickou, v jiném mlýně, po čtyři týdny tvající.
K čemu slouží teoretická učňovská zkouška?
Zobrazit odpověď
K tomu, aby učeň prokázal, jsou-li vědomosti, které v učení nabyl, dostatečné.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

16pm31Europe/Prague.f2024Thu, 16 May 2024 19:39:13 +020005pm31 / Den otevřených mlýnů - hodnocení akce

Poznáváme fascinující svět obilních mlýnů a jejich bohatou historii
V sobotu 11. května 2024 se poprvé v České republice uskutečnil Den otevřených mlýnů, akce inspirovaná podobnými událostmi v Evropě i ve světě.
Akce se zúčastnilo téměř 50 vodních a větrných mlýnů z nichž některé byly otevřeny pro ve-řejnost výjimečně, nebo dokonce poprvé. Na mnoha místech počet návštěvníků překoval ně-kolika násobně obvyklou návštěvnost, na jednotlivé mlýny přišlo 50 až 300 osob. A mnozí majitelé mlýnů si velice cenili toho, že převážná většina návštěvníků přišla cíleně a projevova-la hlubší zájem o mlecí proces a mlecí technologii.
Na základě úspěchu nultého ročníku této akce se většina zúčastněných již nyní hlásí k účasti v dalším ročníku. Proto se příští rok uskuteční opět Den otevřených mlýnů v termínu
10. května 2025.