Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Jaký je postup při vysokém a polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Šrotování, třídění a čištění krupičných směsí, luštění a vymílání těchto na hrubou a hladkou mouku.
Jaké rozměry průměrů mají hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Hladké a porculánové válce mají průměr 25 - 35 cm.
Mají mačkací válce stejnou rychlost?
Zobrazit odpověď
Ano, a nejvýše rozdílem jednoho zubu v kole.
Co děláme po naostření kamenů?
Zobrazit odpověď
Kámen vylehčíme, seřídíme za běhu, pak přisložíme a přesvědčíme se, jestli běží bezvadně.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

16pm31Europe/Prague.f2024Thu, 16 May 2024 19:39:13 +020005pm31 / Den otevřených mlýnů - hodnocení akce

Poznáváme fascinující svět obilních mlýnů a jejich bohatou historii
V sobotu 11. května 2024 se poprvé v České republice uskutečnil Den otevřených mlýnů, akce inspirovaná podobnými událostmi v Evropě i ve světě.
Akce se zúčastnilo téměř 50 vodních a větrných mlýnů z nichž některé byly otevřeny pro ve-řejnost výjimečně, nebo dokonce poprvé. Na mnoha místech počet návštěvníků překoval ně-kolika násobně obvyklou návštěvnost, na jednotlivé mlýny přišlo 50 až 300 osob. A mnozí majitelé mlýnů si velice cenili toho, že převážná většina návštěvníků přišla cíleně a projevova-la hlubší zájem o mlecí proces a mlecí technologii.
Na základě úspěchu nultého ročníku této akce se většina zúčastněných již nyní hlásí k účasti v dalším ročníku. Proto se příští rok uskuteční opět Den otevřených mlýnů v termínu
10. května 2025.