Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Jak seřídíme kámen?
Zobrazit odpověď
Pravítkem a barvou, přesvědčíme se, je-li rovný a kde víc opisuje barvu, oklepeme ta místa pemrlicí, až kámen srovnáme. Prsa musí býti vybrána, též remiše.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Jakou listinu dostane učeň, když obstál při zkoušce?
Zobrazit odpověď
Výuční a tovaryšský list.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

16.05.2024 / Den otevřených mlýnů - hodnocení akce

Poznáváme fascinující svět obilních mlýnů a jejich bohatou historii
V sobotu 11. května 2024 se poprvé v České republice uskutečnil Den otevřených mlýnů, akce inspirovaná podobnými událostmi v Evropě i ve světě.
Akce se zúčastnilo téměř 50 vodních a větrných mlýnů z nichž některé byly otevřeny pro ve-řejnost výjimečně, nebo dokonce poprvé. Na mnoha místech počet návštěvníků překoval ně-kolika násobně obvyklou návštěvnost, na jednotlivé mlýny přišlo 50 až 300 osob. A mnozí majitelé mlýnů si velice cenili toho, že převážná většina návštěvníků přišla cíleně a projevova-la hlubší zájem o mlecí proces a mlecí technologii.
Na základě úspěchu nultého ročníku této akce se většina zúčastněných již nyní hlásí k účasti v dalším ročníku. Proto se příští rok uskuteční opět Den otevřených mlýnů v termínu
10. května 2025.