Jaká síla jest zapotřebí u loupaček?
Zobrazit odpověď
3 - 9,9 HP, podle délky a průměru křídlence v loupačce.
Jak musí být zařízeny vysévače, které slouží jak pro žito, tak i pro pšenici?
Zobrazit odpověď
Tak, aby se daly rámy vyměniti. Jinak bývají rámy pevné, což v mnohém případě nevyhovuje.
Jaký průměr mají míti válce?
Zobrazit odpověď
Pro ploché mletí mají míti válce průměr 30 cm, pro vysoké mletí pak 22 cm. Užívá se však i jiných přibližných rozměrů.
Jak se pozná kvalita obilí?
Zobrazit odpověď
Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76 - 82 kg hekr., žito váží 65 - 72 kg hekt.
Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu semílání.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Křinec | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaKřinec
Zábrdovice
289 33
OkresNymburk
P - 8
Zábrdovice u Křince
GPS50° 15' 40.8''
15° 9' 6.8''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
nad obcí
Zaniklý
Větrný mlýn Křinec

Nejl Leopold, Křinecké památky str. 98:
Větrný mlýn nad Zábrdovicemi je Vonkův logický úsudek, který není doložen historickými prameny. Nemusí být však daleko od pravdy, neboť dobové prameny připomínají větrné mlýny u nedalekých Dymokur. Vonka v obecní kronice Zábrdovic uvádí, jak ke svému úsudku Podchotuční mlýn v 90. letech 19. století. Fotografoval Antonín Stifter. 99 došel: Nad Zábrdovicemi - na Fachnerově poli - blízko triangulační věže je nápadně tmavý kruh země, uprostřed světlého pole. Okolo tohoto místa rostou ostružiny, bujné k nevyhubení - památka po pradávném lese. A ten tmavý kruh, to kolo snad je místo kde stával větrný mlýn … k využití větrné energie … snad.


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení