Jak musí ležet spodní kaámen?
Zobrazit odpověď
Přesně do vodováhy.
Jakého materiálu se používá pro vysévače?
Zobrazit odpověď
Pro šroty a hrubé krupice se používá dráten. síť, pro ostatní se používá pravého mlynářského hedvábí.
Jaké hlavní způsoby mletí v mlynářství známe?
Zobrazit odpověď
Vysoké, polovysoké a ploché mletí.
Jak jest zařízen dobrý špičák?
Zobrazit odpověď
Hrubší pískovcové kameny mají obrácenou ostrost křesu, která těžce propouští obilí a ošpicuje je.
Na co jsou na kamenech větrníky?
Zobrazit odpověď
Za účelem chlazení, přívodu vzduchu s melivem do kamene a doprava meliva k obvodu.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bukvice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBukvice

506 01
OkresNáchod
P 125
Bukovice
GPS50° 24' 52.1''
15° 17' 31.5''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
někde na katastru,
Zaniklý
Větrný mlýn Bukvice

Pokorný:
Stával tu větrný mlýn, zvaný Mlejnek (754). Zachoval se zbytek zdí (755), lokalizovaných na pozemkové parcele č.499/3, katastrální území Bukvice. Na místě dosud je patrný také sklep. Úhelníků ze zdiva použilo bývalé JZD Bukvice v letech 1957-1959 na stavbu kravína (756). Nelze říci zcela bezpečně, o jaký typ větrného mlýna se jednalo.
(754) Chytilův místopis republiky Československé, Praha s.d., 902, při obci Střevač, okresní soud Jičín.
(755) Podle zprávy rady MNV ve Střevači leží zmíněné zbořeniště v katastru obce Bukvice (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení kronikáře J. Žofky, z 13.3. 1956).
(756) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Veliš (F. Kybal) ze 4.8. 1970, čj. Zem. 130-70-9.


Neznámý
Technologické vybavení