Které číslo mylnářského hedvábí se používá při moukách?
Zobrazit odpověď
Čísla 9, 10, 11, 12, 13.
Jak jest zařízen dobrý špičák?
Zobrazit odpověď
Hrubší pískovcové kameny mají obrácenou ostrost křesu, která těžce propouští obilí a ošpicuje je.
Které přísady v obilí jsou pro mlynáře škodlivé?
Zobrazit odpověď
Písek, kaménky poškozují mlynáře na váze, vikev a koukol barví mouku do šeda, česnek zamazává válce a kámen.
Jak se pozná kvalita obilí?
Zobrazit odpověď
Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76 - 82 kg hekr., žito váží 65 - 72 kg hekt.
Leží kameny na sobě?
Zobrazit odpověď
V prsou (srdci) jsou kameny vybrány a v mlecích plochách se téměř dotýkají.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bukvice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBukvice

506 01
OkresNáchod
P 125
Bukovice
GPS50° 24' 52.1''
15° 17' 31.5''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
někde na katastru,
Zaniklý
Větrný mlýn Bukvice

Pokorný:
Stával tu větrný mlýn, zvaný Mlejnek (754). Zachoval se zbytek zdí (755), lokalizovaných na pozemkové parcele č.499/3, katastrální území Bukvice. Na místě dosud je patrný také sklep. Úhelníků ze zdiva použilo bývalé JZD Bukvice v letech 1957-1959 na stavbu kravína (756). Nelze říci zcela bezpečně, o jaký typ větrného mlýna se jednalo.
(754) Chytilův místopis republiky Československé, Praha s.d., 902, při obci Střevač, okresní soud Jičín.
(755) Podle zprávy rady MNV ve Střevači leží zmíněné zbořeniště v katastru obce Bukvice (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení kronikáře J. Žofky, z 13.3. 1956).
(756) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Veliš (F. Kybal) ze 4.8. 1970, čj. Zem. 130-70-9.


Neznámý
Technologické vybavení