Kolik šrotů se musí opakovat při plochém mletí a kolik při vysokém nebo polovisokém?
Zobrazit odpověď
Při plochém mletí se dělá 8-9 šrotů, při vyskokém a polovysokém 4-7 šrotů, dříve i více.
Leží kameny na sobě?
Zobrazit odpověď
V prsou (srdci) jsou kameny vybrány a v mlecích plochách se téměř dotýkají.
Jaké rozměry mají tyto větrníky? (V jaké oblasti kamene jsou?)
Zobrazit odpověď
Začínají asi 8 cm od střčdu kamenů, nebo jen v mlecí ploše.
Z jakého materiálu jsou válce?
Zobrazit odpověď
Z tvrdé, chlazení litiny a jsou rýhovány.
Jak má vypadati dobré obilí?
Zobrazit odpověď
Musí být zdravé, suché, čisté, plnozrnné a nesmí být zatuchlé.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Černilov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaČernilov
Újezd
503 43
OkresHradec Králové
P 101
Újezd u Hradce Králové
GPS50° 16' 35.6''
15° 54' 39.1''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,2 km VVs od středu osady Újezd
Zaniklý
1884
(přivezen z: Výravy)
1887 - shořel
Větrný mlýn Černilov

Pokorný:
. Jen asi 3 roky byl činnosti dřevěný obilní mlýn v Újezdě. František Hojný z čp. 54 v Újezdě jej koupil roku 1884 od Václava Fouska ve Výravě a přemístil odtud do své obce. Mlýn postavil za čp. 54 na Třáneckém kopci (674), na poli Na Širokých při obecní cestě zvané Příčnice. (Č. pozemkové parcely 509/3). Mlýn vyhořel v lednu 1887 a nebyl obnoven (685). Nejsou po něm dnes patrný žádné stopy (676). Lokalita je v nadmořské výšce asi 267 m (677).
(674) SV od Újezda (Topografická sekce 3856/3, 1945). Název na Třáneckým kopci nese i polní trať, srovnej GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 8203, 1844 (stav roku 1840),list II (Újezd).
(675) V. Deyl, Větrné mlýny, Královéhradecko, vlastivědný sborník, ročník 16/1938-9, 6. Za upozornění děkujeme J. Horákovi, archiváři v Libranticích (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení z 1.3. 1956).
(676) Podle svědectví pí. M. Krámové, rozené Hojné, a jiných místních občanů (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Újezd ze 6.4. 1956 a OMS v Hradci Králové z 21.5. 1956, čj. 427/56).
(677) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jaroměř 4-7, 1952.


Německý
Technologické vybavení