Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu semílání.
Jaké nejznámější druhy pšenice a žita známe?
Zobrazit odpověď
Zimní obilí tvrdé, polotvrdé, měkké, pšenici jarku (přesívku). Jarní žito, které se požívá hlavně na pražení kávy.
Jak docílíme dobré mouky ku pečení?
Zobrazit odpověď
Smícháním několika druhů dohromady.
Co se dociluje tím, že větrníky leží křížem přes sebe?
Zobrazit odpověď
Produkty určené k mletí dostávají se na mlecí plochu, jsou rozemílány a současně dopravovány na vnější obvod kamene.
Které listiny se přikládají k žádosti o tovaryšskou zkoušku?
Zobrazit odpověď
Učební smlouva, potvrzení mlynáře (mistra) o učení, školní vysvědčení a vysvědčení z pokračovací školy.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hřibojedy | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHřibojedy
Hvězda
544 01
OkresTrutnov
P 197
Hvězda
GPS50° 22' 58.8''
15° 49' 26.4''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
někde na katastru
Zaniklý
před 1853
Větrný mlýn Hřibojedy

Pokorný:
Větrný mlýn ve Hvězdě (dříve Stern) máme doložen zatím jen ve stabilním katastru zprávou, že roku 1853 semlel průměrně 250 měřic obilí ročně (877). Stabilní katastr poskytuje i možnost srovnání s dvěma vodními mlýny na území katastru – každý rovněž o jednom složení a s jedním pracujícím – jejichž roční výkon je hodnocen okrouhle na 600 měřic obilí u každého z nich. Byl tedy více než dvojnásobný.
Přesnou polohu lokality nebylo možno zatím stanovit. Ani v místní tradici nevyskytují se upomínky na větrný mlýn (878).
(877) SÚA, SK, duplikát, 96, 33, Stern, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853. Ovšem větrný mlýn je uveden i v sumáři Oceňovacího operátu stabilního katastru (VÚGTK, Oceňovací operát SK, kraj Královéhradecký).
(878) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Hřibojedy (Vašátko) z 10.8. 1970, čj. 160/70.


Neznámý
Technologické vybavení