Čím povstává klíčení dozrálého obilí?
Zobrazit odpověď
Deštěm během sklizně.
Jakou hmotou se vylévají kypřice a kuželice?
Zobrazit odpověď
Ledkem neb sírou, nikdy ne olovem.
Jak se nazývá ložisko ve spodku?
Zobrazit odpověď
Kuželice.
Jaký křes je nejlepší a nejsprávnější?
Zobrazit odpověď
Křes paprskovitý, poněvadž stejnosměrným rozdělením i větrníků dopravuje melivo stejnoměrně na mlecí plochu a jest možné účelné zpracování.
Jaké přednosti mají rovinné vysévače?
Zobrazit odpověď
Spotřebují málo pohonné síly, dávají světlejší mouku. Tyto stroje mohou současně pracovati jako šrotový vysévač, třidiš krupic a jako vysévač mouky a dunstů.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Brusnice
544 01
OkresTrutnov
P 200
Brusnice
GPS50° 29' 25.4''
15° 53' 16.3''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,3 km ZSZ od kostela
Zaniklý
před 1840
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
V Brusnici však stál ještě větší větrný mlýn. Vysvítá to z Katastrálního oceňovacího elaborátu z roku 1853, kdy se odhaduje celková roční výroba dvou větrných mlýnů na 1000 měřic semletého obilí. Bližší lokalizace druhého mlýna v katastrálního území Brusnice nebylo možno zatím stanovit (850).
(850) SÚA, cit. duplikát SK, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853.


Německý
Technologické vybavení

Historické mapy