Jak musí být zařízeny vysévače, které slouží jak pro žito, tak i pro pšenici?
Zobrazit odpověď
Tak, aby se daly rámy vyměniti. Jinak bývají rámy pevné, což v mnohém případě nevyhovuje.
Jaké druhy obilí rozenáváme?
Zobrazit odpověď
Pšenice, žito ječmen a oves.
Jaký je postup při vysokém a polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Šrotování, třídění a čištění krupičných směsí, luštění a vymílání těchto na hrubou a hladkou mouku.
Z čeho pozůstává sloupka obilního zrna?
Zobrazit odpověď
Z dřevitých vláken a semenné pokožky.
Jaké hlavní způsoby mletí v mlynářství známe?
Zobrazit odpověď
Vysoké, polovysoké a ploché mletí.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Velké Chvojno | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVelké Chvojno
Mnichov
403 34
OkresÚstí nad Labem
P 8
Mnichov u Lučního Chvojna
GPS50° 43' 11.2''
14° 4' 38.4''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
350 m J od osady Mnichov
Zaniklý
před 1843
před 1897
Větrný mlýn Velké Chvojno

Pokorný:
. Asi 300 m na jih od návesního rybníčku v Mnichově stál roku 1843 zděný, okrouhlý větrný mlýn na pozemkové parcele č. 357, označený v katastrální mapě jako stavební parcela č. 22 (600). Rustikální pozemková parcela v trati Windmühlflur je roku 1843 zapsána Josephu Haineovi, větrnému mlynáři v Mnichově čp. 18 (601). Větrný mlýn pracoval o jednom složení a s jedním pracujícím (602). Roku 1897 se již na katastrální mapě nenachází. Lokalita leží v nadmořské výšce cca 495 m (604). Uvádí ji i Sommer (605). Dnes nejsou patrný na místě po bývalém větrném mlýně již žádné pozůstatky (606).
(600) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 4778, München, 1846 (stav roku 1843), list II.
(601) SÚA, SK, duplikát, 114, 26, München, Grund-Parzellen-Protocol a Bau-Parzelen-Protocol, 1843. V protokole o stavebních parcelách je poznamenáno, že stavební parcela č. 22 (čp. 18) nebyla pro stavební závady klasifikována.
(602) Tamtéž, Catastral-Schätzungs-Elaborat a shodně s ním sumář Oceňovacího operátu stabilního katastru (GÚ-ÚAGK, SK, Industrieller Gewerbestand, kraj Litoměřický, Windmühlen).


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Haine Joseph 1843 -
Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Historické mapy