Které mletí (vysoké, polovysoké, ploché) je nejjednodušší?
Zobrazit odpověď
Ploché, protože při něm odpodá třídění a čištění krupic.
Co docilujeme špičákem?
Zobrazit odpověď
Zbavujeme obilí špiček a částečně též klíčků.
Jaká síla jest zapotřebí u loupaček?
Zobrazit odpověď
3 - 9,9 HP, podle délky a průměru křídlence v loupačce.
Jaký je rozdíl mezi mletím na vysoko, polovysoko a na plocho?
Zobrazit odpověď
Při vysokém mletí se mele do krupic, polovysoké mletí je do krupic a mouky a ploché mletí je na mouku.
Co uděláme po ukončení mletí?
Zobrazit odpověď
Otevřeme vysévače, necháme je provětrati, prohlédneme plátna, nejsou-li poškozena, eventuelně zalepíme.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Vítězná | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVítězná
Kocléřov
544 62
OkresTrutnov
P 202
Kocléřov
GPS50° 29' 22.8''
15° 47' 45.7''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
600 m ZZS od kostela sv Václava
Zaniklý
před 1836
před 1877
Větrný mlýn Vítězná

Pokorný:
Z Katastrálního oceňovacího elaborátu z r. 1853 (911) i z pozdějších sumářů Oceňovacího operátu stabilního katastru (912) čerpáme zprávu, že v Kocléřově byly v polovině 19. století v činnosti ještě dva větrné mlýny, o jejichž poloze jsme zatím zpraveni toliko z cit. mapy Kummersbergovy.
Všechny tři větrné mlýny v Kocléřově dohromady semlely podle odhadu z roku 1853 ročně kolem 600 měřic smíšeného obilí, avšak pozdější (913) sumář kraje Královéhradeckého (914) stanoví jejich roční výrobu toliko sumou 450 měřic smíšeného obilí (Gemenge).
Pozemková parcela č. 1625 a stavební parcela č. 175 jsou dnes sloučeny do pozemkové parcely č. 1626, kterou obhospodařuje Lidová myslivecká společnost Vítězná – Kocléřov. Na místě větrného mlýna nejsou patrný žádné jeho pozůstatky (915).
(911) SÚA, SK, duplikát 96, 11, Katzelsdorf, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853.
(912) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát stabilního katastru, sumáře, kraj Královéhradecký.
(913) Cit. duplikát Katastrálního oceňovacího elaborátu.
(914) Cit. sumář kraje Královéhradeckého, Windmühlen.
(915) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Vítězná ze 6.8. 1970.


Historie obecně

Kocléřov větrný mlýn P202 Ketzelsdorf,,Ritterburg ,, čp 169 majitel v roce 1835 Franz Fabinger , větrný mlynář . Po něm syn Ignatz Fabinger , mlynář v roce 1844 .V roce 1851 Joseph Schmidt , mlynář a v roce 1871 Emil Schmidt , mlynář . Dům čp 169 stojí dodnes a na druhé straně kopce znatelná cesta k mlýnu.

informace dodal: Ladislav Hladký

Mlýn je vyobrazen na
  • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
  • Mapa Království Českého (1850)
  • Neexistuje
    Neznámý
    Technologické vybavení

    Historické mapy