Jaký mají sklon rýhy na válcích vzhledem ke své ose?
Zobrazit odpověď
U pšeničných 10-12%, u žitných 14-16%.
Co docilujeme špičákem?
Zobrazit odpověď
Zbavujeme obilí špiček a částečně též klíčků.
Které mletí (vysoké, polovysoké, ploché) je nejjednodušší?
Zobrazit odpověď
Ploché, protože při něm odpodá třídění a čištění krupic.
Jak jest zařízen dobrý špičák?
Zobrazit odpověď
Hrubší pískovcové kameny mají obrácenou ostrost křesu, která těžce propouští obilí a ošpicuje je.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Vítězná | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVítězná
Kocléřov
544 62
OkresTrutnov
P 201
Kocléřov
GPS50° 29' 21.3''
15° 47' 12.7''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
100 m J od kostela Navštívení pany Marie
Zaniklý
před 1850
před 1877
Větrný mlýn Vítězná

Pokorný:
Z Katastrálního oceňovacího elaborátu z r. 1853 (911) i z pozdějších sumářů Oceňovacího operátu stabilního katastru (912) čerpáme zprávu, že v Kocléřově byly v polovině 19. století v činnosti ještě dva větrné mlýny, o jejichž poloze jsme zatím zpraveni toliko z cit. mapy Kummersbergovy.
Všechny tři větrné mlýny v Kocléřově dohromady semlely podle odhadu z roku 1853 ročně kolem 600 měřic smíšeného obilí, avšak pozdější (913) sumář kraje Královéhradeckého (914) stanoví jejich roční výrobu toliko sumou 450 měřic smíšeného obilí (Gemenge).
Pozemková parcela č. 1625 a stavební parcela č. 175 jsou dnes sloučeny do pozemkové parcely č. 1626, kterou obhospodařuje Lidová myslivecká společnost Vítězná – Kocléřov. Na místě větrného mlýna nejsou patrný žádné jeho pozůstatky (915).
(911) SÚA, SK, duplikát 96, 11, Katzelsdorf, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853.
(912) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát stabilního katastru, sumáře, kraj Královéhradecký.
-------------------------------------------
Ladislav Hladký:
Ketzelsdorf ,, Huttiche ,, čp 89 Větrný mlýn čp 89 první zmínka v roce 1806 větrný mlynář Josef Anders - otec , po něm syn Josef Anders a Theresia rok 1841 , rok 1845 Franz Anders , mlynář , syn a manželka Helena , rok 1861 Josef Wolf- mlynář a Maria .Nevíme , kdy přesně zanikl .
(913) Cit. duplikát Katastrálního oceňovacího elaborátu.
(914) Cit. sumář kraje Královéhradeckého, Windmühlen.
(915) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Vítězná ze 6.8. 1970.
Na prvním vojenském mapování (Josefském), z roku 1764-1767, na mapě Čechy, list číslo 62, je nakreslena značka větrného mlýna severním směrem od obce Kocléřov (Ketzelsdorf).Historie obecně

Ketzelsdorf ,, Huttiche ,, čp 89 Větrný mlýn čp 89 první zmínka v roce 1806 větrný mlynář Josef Anders - otec , po něm syn Josef Anders a Theresia rok 1841 , rok 1845 Franz Anders , mlynář , syn a manželka Helena , rok 1861 Josef Wolf- mlynář a Maria .Nevíme , kdy přesně zanikl . informaci dodal: Ladislav Hladký

Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení

Historické mapy