Kdy začně být učňovská smlouva závazná?
Zobrazit odpověď
Po uplynutí zkušební doby.
Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Které listiny se přikládají k žádosti o tovaryšskou zkoušku?
Zobrazit odpověď
Učební smlouva, potvrzení mlynáře (mistra) o učení, školní vysvědčení a vysvědčení z pokračovací školy.
Jak musí státi železí a kypřice?
Zobrazit odpověď
Přesně do závaží uprostřed a kypřice musí přijiti přesně doprostřed.
Čím povstává klíčení dozrálého obilí?
Zobrazit odpověď
Deštěm během sklizně.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Libotov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaLibotov

544 01
OkresTrutnov
P 196
Libotov
GPS50° 23' 51.4''
15° 49' 3.6''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
Zaniklý
před 1841
1895 - rozebrán
Větrný mlýn Libotov

Pokorný:
O dalším větrném mlýně v Libotově seznáváme, že roku 1841 stál asi 450 m JV od rybníka v jižní části vesnice, při křižovatce cest v trati Wolf Flur, na pozemkové parcele č. 544 (893). Jako pozdější majitel mlýna se uvádí Josef Pich (894). Tento mlýn byl zbořen roku 1895, tedy dříve než předchozí (895). Jeho roční výkon v množství semletého obilí byl odhadován roku 1853 rovněž na 400 měřic (896). Oba větrné mlýny (LOKAL. 195 a 196) jsou vyznačeny ještě na katastrální mapě z roku 1907 (897), ač to není důkazem, že v uvedeném roce ještě stály. Nadmořská výška lokality pozemkové parcely č. 544 je 402 m (898).
V dnešní době je pozemková parcela č. 456 označena jako č. 453/1 a pozemková parcela č. 544 jako č. 539. Obhospodařuje ji JZD. Žádné stopy po někdejších větrných mlýnech nejsou již patrné (899).
(893) Cit. mapa z roku 1843 (stav roku 1841).
(894) Jména majitelů pozemků Pich a Russ se vyskytují u větrných mlýnů v Libotově již více než sto let. Roku 1841 byl majitelem pozemkové parcely č. 456 s větrným mlýnem Josef Pich, domkář z Libotova čp. 79, po něm Josef Russ. Pozemková parcela č. 455 náležela roku 1841 Aloisu Russovi z Libotova čp. 49. Srovnej SÚA, SK, duplikát, 96, 19, Liebthal 1841.
(895) Cit. sdělení rady MNV v Libotově.
(896) Cit. Catastral-Schätzungs-Elaborat z roku 1853.
(897) Cit. katastrální mapa obce Libotov z roku 1907.
(898) Cit. Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jaroměř 5-0.
(899) GÚ- ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Libotov z 29.9. 1970, čj. 67/70.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Pich Josef 1841 -
  • Russ Alois
  • Russ Josef
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy