Jak se ostří mlýnské kameny?
Zobrazit odpověď
Oškrdy.
Z čeho pozůstává strojní zařízení pro hlavní čištění obilí?
Zobrazit odpověď
Z taráru se síty a aspirací neb hrudkového vysévače s větrákem. V obojím případě zbavíme obilí prachu, drobných semínek, písku a výskoku.
Jaké výhody má koukolník s frézovanými důlky?
Zobrazit odpověď
Jelikož na 1 čtvereční metr má více důlků, vybírá více a lépe kulovatinu.
Které listiny musí učeň míti?
Zobrazit odpověď
Domovský neb křestní list, školní vysvědčení.
Které mletí (vysoké, polovysoké, ploché) je nejjednodušší?
Zobrazit odpověď
Ploché, protože při něm odpodá třídění a čištění krupic.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Horní Brusnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHorní Brusnice

544 74
OkresTrutnov
P 36
Horní Brusnice
GPS50° 28' 21.9''
15° 42' 22.7''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,650km V od kostela
Zaniklý
před 1841
asi 1912 - rozebrán
Větrný mlýn Horní Brusnice

Pokorný:
Ve vzdálenosti asi 1650 m na východ od kostela v Horní Brusnici stál roku 1841 dřevěný větrný mlýn na pozemkové parcele č. 1213 (856) a u něho dřevěné stavení, označené jako stavební parcela č. 188 s pozemkovou parcelou č. 1173 (857). Větrný mlýn mlel obilí na jednom mlýnském složení a s jedním pracujícím. Katastrální oceňovací elaborát uvádí, že ročně semlel 500 měřic obilí (858). Byl zrušen asi roku 1912 (859). Stavení na stavební parcele č. 188 má čp. 215 (860). Pozemková parcela č. 1213 náleží dnes JZD Svornost v Horní Brusnici, hon má název U povětrníku (861). Při jeho obdělávání se vyorávaly kameny ze základů někdejšího větrného mlýna (862). Nadmořská výška lokality je cca 503 m (863).
(856) Roku 1841 byl vlastníkem rustikální pozemkové parcely č. 1213 v trati Ruth Graben Flur sedlák Johann Wanka z Horní Brusnice čp. 31 (SÚA, SK, duplikát, 90, 17, Prausnitz-Ober, Grund-Parzellen-Protocol, 1841).
(857) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 2020, Ober-Prausnitz, 1845 (stav r.1841) list II.
(858) V téže době vodní mlýn v Horní Brusnici, pracující rovněž o jednom složení a s jedním mlynářem, zpracoval ročně 600 měřic obilí (Cit. duplikát SK, Catastral-Schätzungs-Elaborat).
(859) Na katastrální mapě z roku 1915 není již vyznačen (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 2020, Böhmisch Ober-Prausnitz, stav roku 1915, list 2).- Viz i dále cit. sdělení rady MNV Horní Brusnice.
(860) Bydlí tu pí. L. Scholcová, k jejímuž příjmení se dosud připojuje dodatek „z Povětrníku“.
(861) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV v Horní Brusnici z 10.8. 1970.
(862) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Horní Brusnice z 22.3. 1956 a dopis L. Scholcové z 13.8. 1956.
(863) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 9-6, 1954.


Mlýn je vyobrazen na
  • Mapa Království Českého (1850)
  • Neexistuje
    Německý
    Dřevěná
    Technologické vybavení