Jaké mají obrátky v minutě hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí v součtu vždy dáti číslo 225.
Co se dociluje tím, že větrníky leží křížem přes sebe?
Zobrazit odpověď
Produkty určené k mletí dostávají se na mlecí plochu, jsou rozemílány a současně dopravovány na vnější obvod kamene.
Jakého materiálu se používá pro vysévače?
Zobrazit odpověď
Pro šroty a hrubé krupice se používá dráten. síť, pro ostatní se používá pravého mlynářského hedvábí.
K čemu slouží hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
K luštění a vymílání krupic.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Studenec | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaStudenec

512 33
OkresTrutnov
P 110
Studenec u Trutnova
GPS50° 33' 16.8''
15° 32' 14.1''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1600 m SZ od kostela
Zaniklý
před 1842
po 1842
Větrný mlýn Studenec

Pokorný:
Na rozdíl od předešlého mlýna, není větrný mlýn na západ od Studence znám v literatuře. Byl rovněž dřevěný, stál ve vzdálenosti asi 1600 m SZ od kostela ve Studenci v poloze Lišenský dvůr. Stavební parcela měla č. 192 (v pozemkové parcele č. 873) (804). Podle stavu roku 1931 by uvedenému místu odpovídala pozemková parcela č. 873/1 (805). Ještě roku 1842 se uvádí větrný mlýn na dominikální pozemkové parcele č. 873 v trati Lisenský, jejímž vlastníkem je zapsán zprvu Ignaz pak Wenzel Ritter von Bergenthal, majitel panství Studenec. Po zrušení větrného mlýna byla pozemková parcela vedena jako pole. Tento větrný mlýn nebyl mezi lety 1842 a 1854 asi v činnosti, neboť v tomto roce se v Katastrálním oceňovacím elaborátu uvádí ve Studenci jen jeden větrný mlýn, o němž byla dříve zmínka. Lze soudit, že mlýn vyhořel v zimě, někdy v roce 1860 (806). Lokalita je položena asi 535 m n.m. (807).
(804) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 7504, 1845 (stav roku 1842), list III (Studenec).
(805) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa 1932 (stav roku 1931) Studenec, list 3.
(806) GÚ-ČSAV, VM-Č, čj. 42/1958, sdělení J. Kuříka, ze Studence čp. 359. Zpráva obsahuje i některé další podrobnosti k dějinám větrných mlýnů u Studence.
(807) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jičín 2-0, 1952.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Ignaz
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy