Co dělá mlynář po uplynutí doby učení?
Zobrazit odpověď
Nechá složiti svého vyučence zkoušku tovaryšskou a to teoretickou, případně zkoušku praktickou, v jiném mlýně, po čtyři týdny tvající.
Jak se ostří mlýnské kameny?
Zobrazit odpověď
Oškrdy.
Zastupuje mlynář otce neb matku učňovu?
Zobrazit odpověď
Ano.
Kde se rýhují válce?
Zobrazit odpověď
V továrně, kde mají rýhovačku.
Jak skladujeme obilí?
Zobrazit odpověď
V suchu, chladnu, v silu neb hrádi a též v pytlích v hranicích.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Studenec | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaStudenec

512 33
OkresSemily
P 110
Studenec u Horek
GPS50° 33' 16.8''
15° 32' 14.1''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1600 m SZ od kostela
Zaniklý
před 1842
po 1842
Větrný mlýn Studenec

Pokorný:
Na rozdíl od předešlého mlýna, není větrný mlýn na západ od Studence znám v literatuře. Byl rovněž dřevěný, stál ve vzdálenosti asi 1600 m SZ od kostela ve Studenci v poloze Lišenský dvůr. Stavební parcela měla č. 192 (v pozemkové parcele č. 873) (804). Podle stavu roku 1931 by uvedenému místu odpovídala pozemková parcela č. 873/1 (805). Ještě roku 1842 se uvádí větrný mlýn na dominikální pozemkové parcele č. 873 v trati Lisenský, jejímž vlastníkem je zapsán zprvu Ignaz pak Wenzel Ritter von Bergenthal, majitel panství Studenec. Po zrušení větrného mlýna byla pozemková parcela vedena jako pole. Tento větrný mlýn nebyl mezi lety 1842 a 1854 asi v činnosti, neboť v tomto roce se v Katastrálním oceňovacím elaborátu uvádí ve Studenci jen jeden větrný mlýn, o němž byla dříve zmínka. Lze soudit, že mlýn vyhořel v zimě, někdy v roce 1860 (806). Lokalita je položena asi 535 m n.m. (807).
(804) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 7504, 1845 (stav roku 1842), list III (Studenec).
(805) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa 1932 (stav roku 1931) Studenec, list 3.
(806) GÚ-ČSAV, VM-Č, čj. 42/1958, sdělení J. Kuříka, ze Studence čp. 359. Zpráva obsahuje i některé další podrobnosti k dějinám větrných mlýnů u Studence.
(807) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jičín 2-0, 1952.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Ignaz
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy