Jaké vlastnosti musí míti dobrý kámen?
Zobrazit odpověď
Kámen musí býti pórovitý, né mnoho otevřený, jistřivý a poddajný podle toho jaké melivo má zpracováváti.
Jakou mají větrníky (remiše) formu a jsou stejně hluboké?
Zobrazit odpověď
Mají formu zubu pily v příčném řezu a na spodku se dělají trochu mělčí.
Zastupuje mlynář otce neb matku učňovu?
Zobrazit odpověď
Ano.
Co docilujeme špičákem?
Zobrazit odpověď
Zbavujeme obilí špiček a částečně též klíčků.
Kolik rýh příchází na válci v úvahu?
Zobrazit odpověď
Při mletí na plocho 6,5 - 7,5 na 1 cm, při vysokém mletí 5 - 6 rýh na 1 cm, při obracení šrotu na tutéž stolici.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Levínská Olešnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaLevínská Olešnice

514 01
OkresSemily
P 84
Levínská Olešnice
GPS50° 31' 48.2''
15° 32' 2.7''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
500 m SSZ od OU
Zaniklý
asi 1842
1860
(odvezen do: Brdo)
Větrný mlýn Levínská Olešnice

Pokorný:
Pozemková parcela č. 1012 na kopci Zákopanici náležela roku 1842 Josefu Gollovi, půl sedláku z Levínské Olešnice čp. 84 (791). Na této parcele postavil majitel dřevěný větrný mlýn (792). Uvedené čp. 84, hospodářské stavení Gollovo (stavební parcela č. 96), bylo od mlýna vzdáleno málo přes 200 m na JJV. Mlýn o jednom složení a s jedním pracovníkem zpracoval ročně 305 měřic obilí (793). Při mlýně samém pak bylo ještě postaveno zděné stavení (stavební parcela č. 176) (794). Mlýn prodala již roku 1860 vdova Gollova za 610 zl. na Brdo (795). Místu se dnes říká Na větřáku (796). Jeho nadmořská výška je cca 510m (797).
V současné době je číslo stavební parcely 176 změněno a příslušné pozemkové parcely byly označeny čísly 1024 a 1025. Obhospodařuje je Lidová myslivecká společnost. Na místě někdejšího mlýna je hromada kamení (798).
(791) SÚA, SK, Bydžovsko 214, Lewin Oels, 1841.
(792) O mlýně se dovídáme z reklamačního řízení roku 1856, tamtéž; Novopacko, II, 689.
(793) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát stabilního katastru, sumář Jičínsko, Windmühlen.- V obci byl tehdy i mlýn vodní rovněž s jedním pracovníkem, s roční výrobou cca 1000 měřic obilí (SÚA, SK, duplikát, 81, 19, Lewin Oels, Catastral-Schätzungs-Elaborat).
(794) SÚA, IS, Bydžovsko 214, 1842, list III.
(795) Novopacko, 689.
(796) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Levínské Olešnici (kronikář A. Zahradník) ze 16.2. 1956. Majitelem pozemku byl tehdy rolník J. Fejfar z čp. 84.
(797) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jičín 3-2, 1954.
(798) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Olešnice Horka (Suchardová) z 3.8. 1970.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Goll Josef 1842 - 1860
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy