Kolik obrátek udělá špičák o průměru 85 cm?
Zobrazit odpověď
290 - 80 = 205 obrátek v min.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Jak musí státi železí a kypřice?
Zobrazit odpověď
Přesně do závaží uprostřed a kypřice musí přijiti přesně doprostřed.
V jakém pořadí dáváme mlýnské hedvábí do cylindrů?
Zobrazit odpověď
Do předu dáváme síta volnější a do zadu hustší.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Levínská Olešnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaLevínská Olešnice

514 01
OkresSemily
P 84
Levínská Olešnice
GPS50° 31' 48.2''
15° 32' 2.7''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
500 m SSZ od OU
Zaniklý
asi 1842
1860
(odvezen do: Brdo)
Větrný mlýn Levínská Olešnice

Pokorný:
Pozemková parcela č. 1012 na kopci Zákopanici náležela roku 1842 Josefu Gollovi, půl sedláku z Levínské Olešnice čp. 84 (791). Na této parcele postavil majitel dřevěný větrný mlýn (792). Uvedené čp. 84, hospodářské stavení Gollovo (stavební parcela č. 96), bylo od mlýna vzdáleno málo přes 200 m na JJV. Mlýn o jednom složení a s jedním pracovníkem zpracoval ročně 305 měřic obilí (793). Při mlýně samém pak bylo ještě postaveno zděné stavení (stavební parcela č. 176) (794). Mlýn prodala již roku 1860 vdova Gollova za 610 zl. na Brdo (795). Místu se dnes říká Na větřáku (796). Jeho nadmořská výška je cca 510m (797).
V současné době je číslo stavební parcely 176 změněno a příslušné pozemkové parcely byly označeny čísly 1024 a 1025. Obhospodařuje je Lidová myslivecká společnost. Na místě někdejšího mlýna je hromada kamení (798).
(791) SÚA, SK, Bydžovsko 214, Lewin Oels, 1841.
(792) O mlýně se dovídáme z reklamačního řízení roku 1856, tamtéž; Novopacko, II, 689.
(793) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát stabilního katastru, sumář Jičínsko, Windmühlen.- V obci byl tehdy i mlýn vodní rovněž s jedním pracovníkem, s roční výrobou cca 1000 měřic obilí (SÚA, SK, duplikát, 81, 19, Lewin Oels, Catastral-Schätzungs-Elaborat).
(794) SÚA, IS, Bydžovsko 214, 1842, list III.
(795) Novopacko, 689.
(796) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Levínské Olešnici (kronikář A. Zahradník) ze 16.2. 1956. Majitelem pozemku byl tehdy rolník J. Fejfar z čp. 84.
(797) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Jičín 3-2, 1954.
(798) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Olešnice Horka (Suchardová) z 3.8. 1970.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Goll Josef 1842 - 1860
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy