Kolik HP spotřebuje kámen?
Zobrazit odpověď
3,5 až 6 HP podle velikosti průměru.
V jakém pořadí dáváme mlýnské hedvábí do cylindrů?
Zobrazit odpověď
Do předu dáváme síta volnější a do zadu hustší.
Které mletí (vysoké, polovysoké, ploché) je nejjednodušší?
Zobrazit odpověď
Ploché, protože při něm odpodá třídění a čištění krupic.
Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu semílání.
Z čeho pozůstává obilní zrno?
Zobrazit odpověď
Ze slupky, jádra, klíčku a vousku.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Libčany | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaLibčany

503 22
OkresHradec Králové
P 74
Libčany
GPS50° 11' 26.0''
15° 42' 2.3''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
500 na V od OU
Zaniklý
před 1768
1876 - rozebrán
Větrný mlýn Libčany

Pokorný:
Dřevěný větrný mlýn stával na návrší, kde se říká Na Povětrníku. Místo je vzdáleno asi 400 m na VJV od kostela v Libčanech. Tento mlýn, který byl pronajímán 635), je roku 1840 v katastrální mapě (636) vyznačen na pozemkové parcele č. 61. Stojí těsně u vsi, to bývá u českých větrných mlýnů výjimkou; nedaleko od mlýna ve směru jižním je dřevěné stavení (stavební parcela č. 72). Mlýn dal postavit hrabě Straka. Zpráva, že mlýn byl roku 1876 jako zpustlý zbořen (náležel tehdy zemědělci Ervertovi)(637), je v rozporu se situací v katastrální mapě z roku 1894, kde je mlýn ještě vyznačen. Po mlýně se nezachovaly na místě žádné stopy (638). Pozemek, dnes osázený stromovím (637), je na místě neobyčejně větrném (639), ve výšce cca 275 m n. m. (640).
(635) V. Deyl, 1.c., 19. Že větrný mlýn v těchto místech stával již v druhé polovině 17. století, je patrno z mapy Pardubického panství, kterou roku 1688 pořídil Jiří Vischer (Pardubiz. Der keiserlichen Herrschaft im Königreich Böheim sambt dero Zugehörungen und Nacharschafften topographische delineation G. M. Vischers, 1688. Original – perokresba na papíru, podlepená plátnem, 137x113 cm – je ve sbírce map a plánů oddělení pro kartografii GÚ-ČSAV v Praze 2, Na Slupi 14, signatura 95 a C1. Mapa náleží ke sbírce, dříve uložené v Národním museu v Praze. Faksimile mapy Jiřího Matouše Vischera, Praha 1948, vydalo Kartografické oddělení Geografického ústavu university Karlovy a Propagační a informační služba MNV v Pardubicích.
(636) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 3977, (stav roku 1840), list IV (Libčany).
(637) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Libčany z 10.2. 1956, čj. 104-P/56.
(638) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 3977, 1894, list V (Libčany). V. Deyl, (1.c., 19) spojuje zboření mlýna s koupí panství hrabětem Harrachem a klade zboření jako pravděpodobné k roku 1885.
)639) Cit. zpráva rady MNV Libčany; pozemek patřil J. Tomáškovi, bývalému autodopravci v Hradci Králové, obrázek povětrníku je v obecní kronice v Libčanech. Dnes pozemek náleží M. Tomáškovi, Libčany čp. 58 (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV v Libčanech z 30.7. 1970, čj. 223/70).
(640) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Přelouč 0-1, 1953. J. Demuth, Der politische Berzirk Trautenau, Trautenau 1901, 473 uvádí nadmořskou výšku 536 m.


Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy