Co to znamená, že melivo musí mít hmat?
Zobrazit odpověď
Hmat poznáme podle krupičnatosti a jemnosti.
Kde musí mlynář svého učně přihlásit?
Zobrazit odpověď
U mlynářského společenstva, u obce, u nemocenské a úrazové pojišťovny a v pokračovací škole.
Kolik obrátek dělá špičák?
Zobrazit odpověď
Průměr kamene v cm a počet obrátek musí dáti vždy číslo 290.
Co se stává, když se mele za horka?
Zobrazit odpověď
Kameny se musí skřesati, jelikož pozbyly ostrosti, a aby remiše byly v pořádku. příliš teplé mletí škodí.
Jaké mají obrátky v minutě hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí v součtu vždy dáti číslo 225.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bílina | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBílina
Na Větřáku
418 01
OkresTeplice
P 20
Bílina
GPS50° 33' 9.0''
13° 46' 0.6''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
400 m JZ od nádraží
Zaniklý
před 1842
asi 1895
Větrný mlýn Bílina

Pokorný:
Zděný větrný mlýn stál již roku 1842 na vyvýšeném místě (576) nad Bílinou, asi 650m v přímé vzdálenosti na SZ od středu náměstí; stál na Mosteckém předměstí u státní silnice na Teplice. (577) Roku 1842 (576) je stavební parcela větrného mlýna označena číslem 389. Roku 1861 se uvádí výrobní kapacita větrného mlýna na 25 centů obilí. (578) Větrný mlýn zanikl asi koncem 19. století. Byl přestavěn na bytovou jednotku (stavební parcela č. 689). (579) V roce 1956 byl majetkem pana Stejskala, dům má čp. 75/4. Místo nese název Větrák (577) a je položeno cca 230m nad mořem. (580)
(576) GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 225, 1847 (stav roku 1842), list V (Bílina), Pomístní název Windmühle nacházíme na pozemkové parcele č.1102 katastrální území Bílina, SZ od středu města, i v plánu General – Projekt der Bezirke Görkau, Brux, Bilin, Teplitz und Aussig für die Regulierung des Bielaflusses.
(577) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení rady MěNV v Bílině z 10.2. 1956, čj. Výst. 16 – 72 – 56.
(578) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení kronikáře města a okresního archiváře A. Mertena ze 17.3. 1956 podle Statistische Tafein Biliner Bezirkes z roku 1861.
(579) GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 225, 1914, list 5 (Bílina).
(580) Státní mapa 1 : 5000 – odvozená, list Most 2 – 2, 1950.


Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Historické mapy