Které špatné druhy obilí se často vyskytují?
Zobrazit odpověď
Vlhké, stuchlé, vzrostlé, spařené, nedozrálé, plesnivé a též od pilousů vyžrané.
Zastupuje mlynář otce neb matku učňovu?
Zobrazit odpověď
Ano.
Z jakého materiálu jsou válce?
Zobrazit odpověď
Z tvrdé, chlazení litiny a jsou rýhovány.
Jak se vede zrno neb šrot do mlecí plochy?
Zobrazit odpověď
Tím, že jest přiváděno zrno neb šrot do středu kamene.
Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

17.04.2024 / ProPamátky - portál a časopis

Vážení přátelé pro možnost propagovat mezi odbornou veřejností jsme rozšířili naši dlouhodobou spolupráci s portálem ProPamátky. Spoleně jsme např. pořádali konferenci o větrných mlýnech. Aktuality najdete na: www.propamatky.cz