Kolik dělá obrátek francouzský kámen při plochém mletí?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí v součtu dáti číslo 220.
Jak musí ležet spodní kaámen?
Zobrazit odpověď
Přesně do vodováhy.
Jak sem usí mlíti vlhké obilí?
Zobrazit odpověď
Více průchodů, moc neskládat, jinak jsou zamazány kameny, vysévače a svodné roury.
Co napomáhá rozemílání a dopravě meliva?
Zobrazit odpověď
Rotace kamenů.
Jaké rozměry průměrů mají hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Hladké a porculánové válce mají průměr 25 - 35 cm.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Šamšina | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaŠamšina
Plhov - Bicanka
506 01
OkresJičín
P 189
Plhov
GPS50° 27' 56.2''
15° 13' 15.9''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
500 m VSV od rybníka v obci
Zaniklý
před 1842
asi 1870-1878 - shořel
Větrný mlýn Šamšina

Pokorný:
Asi 500 m na SVV od návesního rybníka v Plhově (707) stál dřevěný větrný mlýn v roce 1842 na pozemkové parcele č. 113. Majitelem parcely i mlýna byl tehdy Franz Lhotta z domu čp. 38 v Plhově, později Johann Jeschinsky (708). Větrný mlynář pracoval v mlýně sám, bez pomocníka, i když mlýn byl o 2 složeních, což u větrných mlýnů v Čechách byla řídká výjimka (709). Bohužel Katastrální oceňovací elaborát neudává, jak činí v jiných případech, velikost roční výroby mlýna. Větrný mlýn vyhořel v listopadu někdy v letech 1870-1878 a již nebyl obnoven (710). Poslední majitel Tuček prodal celou usedlost roku 1879 Václavu Ortovi a odstěhoval se do Pruska. Na místě není již po mlýně žádný pozůstatek (711). Parcela (dnes č. 115/1) náležela posledně Josefu Burešovi z čp. 37 v Plhově a dnes je součástí pozemků JZD. Leží ve výši cca 330m n. m. (712). Hon, v níž uvedená parcela leží, má název U větráku (713).
(707) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 5834, Plhow, 1846 (stav roku 1842), list II.
(708) SÚA, SK, duplikát, 27, 17, Plhow, Grund-Parzellen-Protocol 1842.
(709) Tamtéž, Catastral-Schätzungs-Elaborat.
(710) Přesto však na katastrální mapě z roku 1894 je větrný mlýn zakreslen; GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 5834, 1894, list 2 (Plhov). Jak se uvádí v dopise rady MNV, je mlýn zakreslen i v katastrální mapě v obci užívané, na pozemkové parcele, mající dnes č. 115/1.
(711) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Plhově z března 1958, čj. 26-D/B-1958.
(712) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Sobotka 2-4, 1954.
(713) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Plhov z 20.8. 1970.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Jeschinsky Johann
  • Lhotta Franz
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy