Jaké mají obrátky v minutě hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí v součtu vždy dáti číslo 225.
Jaký mají míti povrch válce hladké a porculánové?
Zobrazit odpověď
Hladké válce mají míti povrch jemný, matový, porculánové drsný.
Jak se pozná kvalita obilí?
Zobrazit odpověď
Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76 - 82 kg hekr., žito váží 65 - 72 kg hekt.
Jaký křes je nejlepší a nejsprávnější?
Zobrazit odpověď
Křes paprskovitý, poněvadž stejnosměrným rozdělením i větrníků dopravuje melivo stejnoměrně na mlecí plochu a jest možné účelné zpracování.
Kolik rýh příchází na válci v úvahu?
Zobrazit odpověď
Při mletí na plocho 6,5 - 7,5 na 1 cm, při vysokém mletí 5 - 6 rýh na 1 cm, při obracení šrotu na tutéž stolici.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Šamšina | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaŠamšina
Plhov - Bicanka
506 01
OkresJičín
P 189
Plhov
GPS50° 27' 56.2''
15° 13' 15.9''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
500 m VSV od rybníka v obci
Zaniklý
před 1842
asi 1870-1878 - shořel
Větrný mlýn Šamšina

Pokorný:
Asi 500 m na SVV od návesního rybníka v Plhově (707) stál dřevěný větrný mlýn v roce 1842 na pozemkové parcele č. 113. Majitelem parcely i mlýna byl tehdy Franz Lhotta z domu čp. 38 v Plhově, později Johann Jeschinsky (708). Větrný mlynář pracoval v mlýně sám, bez pomocníka, i když mlýn byl o 2 složeních, což u větrných mlýnů v Čechách byla řídká výjimka (709). Bohužel Katastrální oceňovací elaborát neudává, jak činí v jiných případech, velikost roční výroby mlýna. Větrný mlýn vyhořel v listopadu někdy v letech 1870-1878 a již nebyl obnoven (710). Poslední majitel Tuček prodal celou usedlost roku 1879 Václavu Ortovi a odstěhoval se do Pruska. Na místě není již po mlýně žádný pozůstatek (711). Parcela (dnes č. 115/1) náležela posledně Josefu Burešovi z čp. 37 v Plhově a dnes je součástí pozemků JZD. Leží ve výši cca 330m n. m. (712). Hon, v níž uvedená parcela leží, má název U větráku (713).
(707) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 5834, Plhow, 1846 (stav roku 1842), list II.
(708) SÚA, SK, duplikát, 27, 17, Plhow, Grund-Parzellen-Protocol 1842.
(709) Tamtéž, Catastral-Schätzungs-Elaborat.
(710) Přesto však na katastrální mapě z roku 1894 je větrný mlýn zakreslen; GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 5834, 1894, list 2 (Plhov). Jak se uvádí v dopise rady MNV, je mlýn zakreslen i v katastrální mapě v obci užívané, na pozemkové parcele, mající dnes č. 115/1.
(711) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Plhově z března 1958, čj. 26-D/B-1958.
(712) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Sobotka 2-4, 1954.
(713) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Plhov z 20.8. 1970.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Jeschinsky Johann
  • Lhotta Franz
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy