Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu semílání.
Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Z čeho pozůstává sloupka obilního zrna?
Zobrazit odpověď
Z dřevitých vláken a semenné pokožky.
Kdo má učňovskou smlouvu podepsat?
Zobrazit odpověď
Mlynář, otec nebo poručník učně a učeň.
Co se používá ke šrotování pšenice?
Zobrazit odpověď
Šrotová stolice.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Křinec | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaKřinec
Zábrdovice
289 33
OkresNymburk
P - 8
Zábrdovice u Křince
GPS50° 15' 40.8''
15° 9' 6.8''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
nad obcí
Zaniklý
Větrný mlýn Křinec

Nejl Leopold, Křinecké památky str. 98:
Větrný mlýn nad Zábrdovicemi je Vonkův logický úsudek, který není doložen historickými prameny. Nemusí být však daleko od pravdy, neboť dobové prameny připomínají větrné mlýny u nedalekých Dymokur. Vonka v obecní kronice Zábrdovic uvádí, jak ke svému úsudku Podchotuční mlýn v 90. letech 19. století. Fotografoval Antonín Stifter. 99 došel: Nad Zábrdovicemi - na Fachnerově poli - blízko triangulační věže je nápadně tmavý kruh země, uprostřed světlého pole. Okolo tohoto místa rostou ostružiny, bujné k nevyhubení - památka po pradávném lese. A ten tmavý kruh, to kolo snad je místo kde stával větrný mlýn … k využití větrné energie … snad.


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení