Co se používá ke šrotování pšenice?
Zobrazit odpověď
Šrotová stolice.
Jakou mají větrníky (remiše) formu a jsou stejně hluboké?
Zobrazit odpověď
Mají formu zubu pily v příčném řezu a na spodku se dělají trochu mělčí.
Kolik obrátek dělá křídlenec v průchodní loupačce na žito a pšenici?
Zobrazit odpověď
pří půměru 48 cm dělá 600 obrátek, při průměru 65 cm dělá 450 obrátek při průměru 73 cm dělá 400 obrátek za minutu. Periodické mají podle průměru křídlence 400 - 550 ot./min.
Z čeho pozůstává strojní zařízení pro hlavní čištění obilí?
Zobrazit odpověď
Z taráru, automatické váhy, magnetu, koukolníku, loupačky (špičáku), někdy i mačkací stolice a klíčového cylindru.
Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
Zobrazit odpověď
Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu semílání.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Vítězná | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVítězná
Kocléřov
544 62
OkresTrutnov
P 202
Kocléřov
GPS50° 29' 22.8''
15° 47' 45.7''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
600 m ZZS od kostela sv Václava
Zaniklý
před 1836
před 1877
Větrný mlýn Vítězná

Pokorný:
Z Katastrálního oceňovacího elaborátu z r. 1853 (911) i z pozdějších sumářů Oceňovacího operátu stabilního katastru (912) čerpáme zprávu, že v Kocléřově byly v polovině 19. století v činnosti ještě dva větrné mlýny, o jejichž poloze jsme zatím zpraveni toliko z cit. mapy Kummersbergovy.
Všechny tři větrné mlýny v Kocléřově dohromady semlely podle odhadu z roku 1853 ročně kolem 600 měřic smíšeného obilí, avšak pozdější (913) sumář kraje Královéhradeckého (914) stanoví jejich roční výrobu toliko sumou 450 měřic smíšeného obilí (Gemenge).
Pozemková parcela č. 1625 a stavební parcela č. 175 jsou dnes sloučeny do pozemkové parcely č. 1626, kterou obhospodařuje Lidová myslivecká společnost Vítězná – Kocléřov. Na místě větrného mlýna nejsou patrný žádné jeho pozůstatky (915).
(911) SÚA, SK, duplikát 96, 11, Katzelsdorf, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853.
(912) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát stabilního katastru, sumáře, kraj Královéhradecký.
(913) Cit. duplikát Katastrálního oceňovacího elaborátu.
(914) Cit. sumář kraje Královéhradeckého, Windmühlen.
(915) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Vítězná ze 6.8. 1970.


Historie obecně

Kocléřov větrný mlýn P202 Ketzelsdorf,,Ritterburg ,, čp 169 majitel v roce 1835 Franz Fabinger , větrný mlynář . Po něm syn Ignatz Fabinger , mlynář v roce 1844 .V roce 1851 Joseph Schmidt , mlynář a v roce 1871 Emil Schmidt , mlynář . Dům čp 169 stojí dodnes a na druhé straně kopce znatelná cesta k mlýnu.

informace dodal: Ladislav Hladký

Mlýn je vyobrazen na
  • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
  • Mapa Království Českého (1850)
  • Neexistuje
    Neznámý
    Technologické vybavení

    Historické mapy