Kolik obrátek udělá špičák o průměru 85 cm?
Zobrazit odpověď
290 - 80 = 205 obrátek v min.
Které mletí (vysoké, polovysoké, ploché) je nejjednodušší?
Zobrazit odpověď
Ploché, protože při něm odpodá třídění a čištění krupic.
Jaké mlýny máme? (co melou?)
Zobrazit odpověď
Na obilí, olej, hořčici, papriku, sádru, cement a solné mlýny.
Zastupuje mlynář otce neb matku učňovu?
Zobrazit odpověď
Ano.
Kdy začně být učňovská smlouva závazná?
Zobrazit odpověď
Po uplynutí zkušební doby.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Malečov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaMalečov

403 27
OkresÚstí nad Labem
P 192
Malečov
GPS50° 38' 3.7''
14° 7' 16.8''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
350 m SSV od OU
Zaniklý
před 1843
po 1890
Větrný mlýn Malečov

Pokorný:
V roce 1857 zaznamenává se v Malečově větrný mlýn o jednom složení s jedním pracujícím (607). Zděný větrný mlýn je vyznačen již roku 1843 v katastrální mapě asi 300 m na sever od Malečova (608) v poloze zajímavé potud, že v blízkém okolí byl lesní porost, který mohl bránit nerušenému větrnému proudění. Na uvedené katastrální mapě je jen 20 m od mlýna na SV jehličnatý les, poněkud dále menší lesíky na jihu i na západě. Pozemek, mající tehdy parcelní číslo 907 v trati Gegen Salesl, náležel Josephu Leipeltovi, sedláku v Malečově (Malschen) čp.13 (609). Větrný mlýn tu je vyznačen ještě roku 1890 (610), avšak dnes se na něj v obci už nikdo nepamatuje (611). Lokalita je ve výši cca 537 m n.m. (612).
(607) SÚA, SK, duplikát, 114, 22, Malschen, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1857.
(608) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 4393, Malschen, 1847 (stav roku 1843) list I.
(609) SÚA, SK, duplikát, Grund-Parzellen-Protocol, 1843.
(610) GÚ-ÚAGK, SK, cit. i.č. Malschen, 1890.
(611) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV v Malečově z 11.3. 1958, čj. 67-58 Hc (GÚ-ČSAV, VM-Č, čj. 104/58).
(612) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Ústí nad Labem 2-9, 1951.


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Leipelt Joseph 1843 -
  Neexistuje
  Holandský
  Zděná - kamenná
  Technologické vybavení

  Historické mapy