Co odstraňuje vysévač hranolový?
Zobrazit odpověď
Odstraňuje z namačkaného obilí klíček a všechny nečistoty.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Jak jest zařízen dobrý špičák?
Zobrazit odpověď
Hrubší pískovcové kameny mají obrácenou ostrost křesu, která těžce propouští obilí a ošpicuje je.
Kdy začně být učňovská smlouva závazná?
Zobrazit odpověď
Po uplynutí zkušební doby.
Kolik obrátek udělá válec rychloběžný u šrotovky o průměru 22 cm?
Zobrazit odpověď
320 - 22 = 298 obrátek za minutu.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Modlany | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaModlany

417 13
OkresTeplice
P 6
Modlany
GPS50° 39' 36.1''
13° 54' 11.4''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
1,1 km SSV od OU
Zaniklý
před 1842
asi 1890
Větrný mlýn Modlany

Pokorný:
Zděný větrný mlýn stál roku 1842 na kopci v trati Silberberg, asi 1100 m na SSV od kostela v Modlanech. Jako okrouhlé zděné stavení je vyznačen na pozemkové parcele č. 22 (stavební parcela č. 48) a označen Die Windmühle (581). Je tu při něm i obytné dřevěné stavení (stavební parcela č. 41) (582). Majitelem pozemkových parcel 234 a 235, kde byl mlýn postaven, byl roku Franz Kowarz, sedlák v Modlanech (583). Stavení u mlýna (čp. 22) je tehdy zapsáno na Franze Hellera, dědičného pachtýře z Modlan, s poznámkou, že při stavení je větrný mlýn (584). Katastrální oceňovací elaborát z roku 1857 dokazuje, že mlýn tehdy nebyl vůbec v činnosti (585) a pozdější sumář Oceňovacího operátu (586) odhaduje množství obilí, semletého za rok, toliko na 60 měřic. Zanikl asi roku 1890, když byl postaven v Modlanech vodní mlýn. V budově někdejšího větrného mlýna byly pak zřízeny koňské jatky (587). Důl asi 600 m jižně od větrného mlýna byl původně zván Bohemia I, později Kateřina (588). Nadmořská výška lokality je kolem 200m (589).
Dnes je pozemková parcela 22 sloučena do pozemkové parcely 234, 235, a stavební parcela 48 do pozemkové parcely 246 a stavební parcela 41 do 11/1. Pozůstatky po větrném mlýně na místě nejsou, veškeré pozemky byly rekultivovány (590).
(581) Pomístní název Bei der Windmühle má i pozemková trať F při západní hranici sousedního katastrálního území, srov. SÚA, IS, Litoměřice 441, Raudnig, 1842.
(582) SÚA, IS, Litoměřicko 325, Modlan, 1842, list V.- Na tuto mapu nelze ovšem plně spoléhat vzhledem k tomu, že do indikačních skic bývaly zakreslovány i pozdější situace.
(583) SÚA, SK, duplikát, 116, 16, Modlan, Grund-Parzellen-Protocol, 1842.
(584) Tamtéž, Bau-Parzellen-Protocol, 1842.
(585) SÚA, SK, duplikát, 116, 16, Modlan, Catastral-Schätzungs-Elaborat.
(586) GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát SK, Industrieller Gewerbestand, kraj Litoměřický, Windmühlen. Tento pramen omylem uvádí pod položkou č. 9 v okrese Chabařovice (Karbitz) katastrální obec Wolfersdorf. Obec toho jména v uvedeném okrese neexistovala. Jde tu o omyl písaře, který z předchozí řádky znovu opsal název obce Wolfersdorf v okrese Česká Lípa.
(587) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Modlanech z 13.2. 1956 opírá o výpověď 80letého Fr. Srpka z Modlan. Na katastrální mapě Modlan z roku 1892 je mlýn ještě vyznačen. GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 4791, 1892, list 5 (Modlany).
(588) Cit. sdělení rady MNV v Modlanech.
(589) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Ústí nad Labem,8-7, 1952.
(590)GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Modlanech z 1.9. 1970, čj. 387.


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
 • Mapa Království Českého (1850)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Heller Franz 1842 -
  Neexistuje
  Holandský
  Zděná - kamenná
  Technologické vybavení

  Historické mapy