Jaké mlýny máme? (co melou?)
Zobrazit odpověď
Na obilí, olej, hořčici, papriku, sádru, cement a solné mlýny.
Jaké stroje používáme k vysévání?
Zobrazit odpověď
Rovinné vysévače nebo hranolové vysévače a také odstředivé cylindry. (Dříve i moučnice s moučným rukávem).
Kolik obrátek dělá mačkací stolice o průměru 30 cm?
Zobrazit odpověď
265 - 30 =235 obrátek v min.
Co poskytuje mlynář svému učni?
Zobrazit odpověď
Byt, celé zaopatření a nějaký peněžitý příspěvek.
Jak jsou větrníky dělány?
Zobrazit odpověď
Od středu kamene kruhově ve směru otáčení: jsou také i rovné.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bílina | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBílina
Na Větřáku
418 01
OkresTeplice
P 20
Bílina
GPS50° 33' 9.0''
13° 46' 0.6''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
400 m JZ od nádraží
Zaniklý
před 1842
asi 1895
Větrný mlýn Bílina

Pokorný:
Zděný větrný mlýn stál již roku 1842 na vyvýšeném místě (576) nad Bílinou, asi 650m v přímé vzdálenosti na SZ od středu náměstí; stál na Mosteckém předměstí u státní silnice na Teplice. (577) Roku 1842 (576) je stavební parcela větrného mlýna označena číslem 389. Roku 1861 se uvádí výrobní kapacita větrného mlýna na 25 centů obilí. (578) Větrný mlýn zanikl asi koncem 19. století. Byl přestavěn na bytovou jednotku (stavební parcela č. 689). (579) V roce 1956 byl majetkem pana Stejskala, dům má čp. 75/4. Místo nese název Větrák (577) a je položeno cca 230m nad mořem. (580)
(576) GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 225, 1847 (stav roku 1842), list V (Bílina), Pomístní název Windmühle nacházíme na pozemkové parcele č.1102 katastrální území Bílina, SZ od středu města, i v plánu General – Projekt der Bezirke Görkau, Brux, Bilin, Teplitz und Aussig für die Regulierung des Bielaflusses.
(577) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení rady MěNV v Bílině z 10.2. 1956, čj. Výst. 16 – 72 – 56.
(578) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení kronikáře města a okresního archiváře A. Mertena ze 17.3. 1956 podle Statistische Tafein Biliner Bezirkes z roku 1861.
(579) GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 225, 1914, list 5 (Bílina).
(580) Státní mapa 1 : 5000 – odvozená, list Most 2 – 2, 1950.


Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Historické mapy