Jaké nejznámější druhy pšenice a žita známe?
Zobrazit odpověď
Zimní obilí tvrdé, polotvrdé, měkké, pšenici jarku (přesívku). Jarní žito, které se požívá hlavně na pražení kávy.
Co bývá při hlavním čištění?
Zobrazit odpověď
Automatická váha obilí a magnet, který odstraní železné částky z obilí.
Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Kolik obrátek udělá válec rychloběžný u šrotovky o průměru 22 cm?
Zobrazit odpověď
320 - 22 = 298 obrátek za minutu.
Jaký mají sklon rýhy na válcích vzhledem ke své ose?
Zobrazit odpověď
U pšeničných 10-12%, u žitných 14-16%.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Korozluky | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaKorozluky

343 01
OkresMost
P 21
Korozluky
GPS50° 28' 26.4''
13° 43' 37.4''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
400 m J od zámku
Zaniklý
asi 1832
Větrný mlýn Korozluky

Pokorný:
Ve vzdálenosti asi 600 m na JJV od středu návsi stál roku 1842 zděný větrný mlýn. V katastrální mapě je označen stavebním parcelním číslem 60 na pozemkové parcele č. 211 a umístěn v rozcestí. Roku 1842 se pozemková parcela č. 211 uvádí jako dominikální v trati Bel der Windmühle a větrným mlynářem byl tehdy Franz Tippmann z čp. 53 v Korozlukách. Po něm je tu zapsán Dominik Niak (566). Tehdy větrný mlýn při velmi často přerušovaném provozu zpracoval ročně 40 měřic obilí (567). Poloha má název Bei der Windmühle (568) i roku 1874, když už mlýn sám zanikl (569), a leží kolem 280 m n.m. (570).
Z literatury (571) je známo, že tento větrný mlýn vznikl již roku 1832 jako mlýn dominikální, když manželé Gottlieb Rothe a Anna rozená Schäfflin obdrželi toho roku malý kus pozemku za vsí, zvaného Beim Kreuz. Později byl mlýn v majetku F. Tippmanna a pak i jiných držitelů. Roku 1854 koupil mlýn Dominik a Anna Rackovi s čp. 19 v Korozlukách za 600zlatých (572).
(566) SÚA, SK, duplikát, 188, 14, Kollosoruk, Grund-Parzellen-Protocol a Bau-Parzellen-Protocol, 1842.
(567) Tamtéž, Catastral-Schätzungs-Elaborat; GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát, sumáře, Industrieller Gewerbestand, kraj Žatecký.
(568) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 3343, Kollosoruk, 1847 (stav roku 1842), list III.
(569) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 3343, 1874, list 3 (Korozluky).
(570) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Most 4-6, 1954.
(571) H. Bittner, Zwischen Tonz-und Konnsbarch, Brüxer Heimatbücherei 2, Brüx 1929, 228. Perokresba větrného mlýna, kterou umělec prý nakreslil podle líčení pamětníků (obr. 21), není však zdařilá a představovala by spíše dřevěný mlýn typu známého z Nizozemí.
(572) Dotaz na MNV v Korozlukách neměl kladný výsledek. Sdělení ze 4.8. 1970 (Dolanská)/ čj. 217/1970; GÚ-ČSAV, VM-Č.


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • Mapa Království Českého (1850)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Niak Dominik
  • Rack Dominik 1854 -
  • Rothe Gottlieb 1832 -
  • Tippmann Franz 1842
  Neexistuje
  Holandský
  Zděná - kamenná
  Technologické vybavení

  Historické mapy