Jaké mlýny máme? (co melou?)
Zobrazit odpověď
Na obilí, olej, hořčici, papriku, sádru, cement a solné mlýny.
Kolik obrátek dělá rychloběžný válec při plochém mletí?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí dát v součtu vždy číslo 290.
Co to znamená, že melivo musí mít hmat?
Zobrazit odpověď
Hmat poznáme podle krupičnatosti a jemnosti.
Kolik rýh příchází na válci v úvahu?
Zobrazit odpověď
Při mletí na plocho 6,5 - 7,5 na 1 cm, při vysokém mletí 5 - 6 rýh na 1 cm, při obracení šrotu na tutéž stolici.
Jak leží větrníky přes sebe?
Zobrazit odpověď
Křížem přes sebe.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bělušice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBělušice

434 01
OkresMost
P 22
Bělušice u Mostu
GPS50° 26' 48.5''
13° 45' 20.3''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
7000 m JZ od OU
Zaniklý
před 1847
Větrný mlýn Bělušice

Pokorný:
Větrný mlýn vyznačený na mapě z roku 1847 až 1860 (562) ve vzdálenosti asi ½ km na západ od Bělušic. Zatím nebyl zjištěn v jiných mapových pramenech (563) a nebylo tedy možno svého času zjistit určitou polohu větrného mlýna. V úvahu přicházely na západ od Bělušic výšina Bělouš 393m anebo výšina 416,1m, jménem neoznačená. Mezi nimi procházela cesta od Bedřichova Světce k jihu ve výši 373m a tudy jde přibližně i katastrální hranice mez oběma jmenovanými obcemi. (564).
Za lokalitu větrného mlýna je možno označit pozemkové parcely 292/1 a 294/1, ležící na vrchu Bělouši. (565) Patří Státnímu statku Most, závod 04 Odolice jako pastvina. Místo se dříve nazývalo Na Větrníku, dnes je zde jen zarovnané kruhové prostranství.
(562) Special – Karte des Koenigreichen Boehmen, Wien 1847 – 1860, list 7.
(563) GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č.202, Bieloschitz, 1846, (stav roku 183); tamtéž i katastrální mapa z roku 1874. Byla uvažována i možnost, že větrný mlýn stál na katastrálním území obce Světec (Bedřichův Světec, Schwetz), avšak nezjistili jsme jej ani na katastrálních mapách této obce (GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 1847(stav roku 1843 Bedřichův Světec), a tamtéž katastrální mapa z roku 1910.- Podle sdělení OMS Bílina ze 17.4. 1956, zn. 07 – 119/1956 – OMS/12 (GÚ – ČSAV, VM-Č) stojí asi v uvedeném místě mlýn, který není již dlouhou dobu v provozu. Je na katastrální mapě označen stavebním parcelním číslem 46 – 47 (poz. parcela č. 312) katastrálního území Bělušice, avšak o jeho povaze jako větrného mlýna není nic známo. Je dnes majetkem ČSSS, ředitelství Bílina.
(564) Státní mapa 1 : 5000 – odvozená.
(565) Sdělení MNV v Bělušicích (J. Frocík) ze 7.8. 1970 (GÚ – ČSAV, VM – Č).


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení

Historické mapy