Jakým směrem běží válce ve stolicích?
Zobrazit odpověď
Protivratně do sebe.
Co se dělá, když se odstraňuje omílka?
Zobrazit odpověď
Očístíme věnec za lubem a prsa, vyndáme příklopku, očistíme vše a přitáhneme klíny v kuželici, dáme nový lůj a konopí do otvorů. Přiklopku zase upevníme a dáme novou omítku.
Jaké druhy obilí rozenáváme?
Zobrazit odpověď
Pšenice, žito ječmen a oves.
Z čeho pozůstává obilní zrno?
Zobrazit odpověď
Ze slupky, jádra, klíčku a vousku.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Frýdlant | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaFrýdlant
Albrechtice u Frýdlantu p.č. 561
463 31
OkresLiberec
P 15
Albrechtice u Frýdlantu
GPS50° 51' 47.5''
15° 1' 49.4''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
300 m Z od jihu obce
Zaniklý
před 1847
po 1860
Větrný mlýn Frýdlant

Pokorný:
Větrný mlýn v katastrálním území Albrechtice je vyznačen na mapě z let 1847 až 1860 (472) ve vzdálenosti asi ¾ km na západ od Albrechtic (Olbersdorf). Pro informaci o nadmořské výšce budiž udán prozatím výškový bod 567 m ve vzdálenosti asi ¾ km na západ od Albrechtic (473).
(472) Cit. Special-Karte, list 3. V obvodu MNV nebyla původně zjištěna poloha tohoto větrného mlýna (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Dětřichově z 23.3. 1956). Zatím jsme znak větrného mlýna nezjistili ani na katastrální mapě z roku 1846 (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 9, stav roku 1843, Albrechtice), ani na novější katastrální mapě téže obce podle stavu roku 1873 (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 9, Albrechtice).
(473) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Liberec 5-1, 1952.
------------------------------------------------------------------
Freewillig Petr, Větrné a vdní mlýny Jizerských hod, 2001:
Albrechtice u Frýdlantu / Jediným dosud známým pramenem, který zachycuje tento větrný mlýn, je mapa druhého vojenského mapování. Ani
v mapách stabilního katastru, ani v jiných mapových dílech se už neobjevuje. Mlýn na základě výskytu značky v mapě uvádí i Pokorný (1973).
Jestliže na jihovýchodním úbočí větrného návrší, zvaného dnes Na Vršku,
kolem poloviny 19. století stál, musela být jeho existence poměrně krátkodobá. Žádný jiný pramen se o něm totiž nezmiňuje. Na mapách stabilního katastru je lokalita označována jako Bei der Pfütze, tedy U Louže.
Z mapy také vyčteme, že musel stát buď na pozemku Franze Hausmanna
z čp. 22, nebo na sousední plužině Josefa Schölera z čp. 20 (obě stavení zanikla). Lze spekulovat, že se jednalo spíš o mlýn


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení

Historické mapy