Jak musí státi železí a kypřice?
Zobrazit odpověď
Přesně do závaží uprostřed a kypřice musí přijiti přesně doprostřed.
Jakou hmotou se vylévají kypřice a kuželice?
Zobrazit odpověď
Ledkem neb sírou, nikdy ne olovem.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Kolik obrátek má šrotový kámen při průměru 95 cm?
Zobrazit odpověď
270 - 95 = 175 obrátek v min.
Proč běží válce od sebe a jak dochází k šrotování a mletí?
Zobrazit odpověď
Válce musí běžeti do sebe proto, aby křížením rýh docílilo se řezání a mletí obilí a jeho vtahování mezi válce.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Višňová | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVišňová
p.č. 410, 798/9, 798
664 01
OkresLiberec
P - 37
Višňová u Frýdlantu
GPS50° 57' 47.5''
15° 0' 58.5''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
600 m JZ od OÚ
Zaniklý
před 1836
Větrný mlýn Višňová

Pokorný nezná


Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Historické mapy