Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Co dělati, když jsou kameny zamazány?
Zobrazit odpověď
Musí býti umyty kartáčem, horkou vodou s přidáním octa a střeny houbou. Totéž platí pro válce.
Z čeho pozůstává strojní zařízení pro hlavní čištění obilí?
Zobrazit odpověď
Z taráru, automatické váhy, magnetu, koukolníku, loupačky (špičáku), někdy i mačkací stolice a klíčového cylindru.
Jaké rozměry průměrů mají hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
Hladké a porculánové válce mají průměr 25 - 35 cm.
K čemu slouží hladké a porculánové válce?
Zobrazit odpověď
K luštění a vymílání krupic.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Mladá Vožice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaMladá Vožice
Radvanov -
391 43
OkresTábor
P 182
Mladá Vožice
GPS49° 30' 44.6''
14° 49' 46.9''
Mapová značkaHolandský / Ruiny objektu, zbytky stěn
300 m S od obce
-
Volně přístupný
před 1840
Větrný mlýn Mladá Vožice

Z mohutného mlýna holandského typu postaveného na vrcholu kopce Větrák dnes zůstalo jen obvodové zdivo do výšky šesti metrů zarostlé hluboko v lese. Vnější průměr mlýna je 8,7 m a tloušťka zdí u paty jeden metr. Směrem nahoru se tloušťka zmenšuje dvěma římsami o 12 cm na vnější straně a to vždy po dvou metrech výšky. Na stavbu byl použit lomový kamen a cihly na klenby a ostění.
O počátku větrného mlýna nejsou žádné písemné ani kartografické zprávy. Podle ústního podání pracoval do poloviny 19.stol. a sloužil také na lisování řepky olejné. V sedmdesátých letech minulého století pracovníci památková péče uvažovali o zařazení objektu mezi chráněné. Nestalo se tak, a proto se zbytky zdiva zarostlé uprostřed hustého smrkového lesa postupně rozpadají.
Pokorný:
Ze zděného větrného mlýna v Radvanově zachovaly se trosky na pozemkové parcele č. 382/1 (308). Toto místo leží asi 350m na SSZ od středu Radvanova (309). Místo se nazývá dosud Větřák.
O počátcích větrného mlýna není v Radvanově písemných zpráv. Podle ústního podání byl mlýn v činnosti asi do poloviny 19. století (310), avšak Katastrální oceňovací elaborát z té doby mlýn neuvádí. Pozemek náleží dnes Čs. státním lesům (311). Podle sdělení Státní památkové správy bude objekt po prohlídce navržen k chránění, neboť zděná konstrukce mlýna je důkladná (312). Zřícenina větrného mlýna je asi 602m n. m.(313).
(308) GÚ – ČSAV, VM – Č, čj. 126/58, sdělení OÚGK – OMS ve Voticích z 3.4. 1958. Zpráva rady MNV v Radvanově uvádí, že zbytky větrného mlýna jsou na pozemkové parcele č. 385. Podle katastrální mapy byla pozemková parcela č. 382 roku 1830 rolí a sousední, malá pozemková parcela č. 385, pustinou. Stejnou situaci zobrazuje i katastrální mapa z r. 1908 (GÚ – ÚAGK, SK, OM, i.č. 6410, 1908). Na obou mapách je na pozemkové parcele č. 385 vyznačen výškový bod, ale nikoli zbytky stavby větrného mlýna.
(309) GÚ – ÚAGK, SK, OM, katastrální mapa i.č. 6410, Radvanov, 1840 (stav r. 1830). Za upozornění na lokalitu a obsažnou zprávu děkujeme Bohumilu Kleandrovi, konservátoru z Mladé Vožice.
(310) Zpráva rady MNV v Radvanově ze 7.4. 1958 GÚ – ČSAV, VM – Č, čj. 135/58 uvádí sdělení starého pamětníka Františka Mrázka, že mlýn byl naposledy v chodu asi před 110 lety. Podle B. Kleandra (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení MNV v Mladé Vožici – Krchovo městcké museum – z 8.10. 1956) prý mlynář v sousední obci Horní Kouty podplatil stárka větrného mlýna, aby se přičinil o jeho zastavení. Potom si z větráku koupil mlecí kameny, které se mu osvědčily na dlouhá desetiletí.
(311) Sdělení rady MNV v Radvanově ze 7.4. 1958. Srovnej i sdělení téhož MNV ze 4.8. 1970 (Novotný) (GÚ – ČSAV, VM – Č).
(312) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení SPS z 30.3. 1957, č. 4379/1957.
(313) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Pacov 8-5, 1954.


Zřícenina
Holandský
Zděná - kamenná
Exteriér
 • Kamenické prvky

 • - ruina, steny, neúplné, mnoho kleneb zřícených,
  - dvoje dveře – nejsou proti sobe úhel cca 120 st. Klenby a ostění z cihel
  - Vnitrní průměr 6,7 m, slídovitý materiál, krásné placáky,
  - Uvnitř omítnutý, tl. zdi 1m, vevnitř válec, zvenku 2x cca 12-ti cm odskoky, první ve výši 2 m nad zemí. 
  - Celková výška cca 6 m, omítnutý i z venku,


  Zajímavá je vrstva z cihel cca v 2 m, pak další.
   

  Informace zpracované a platné k 11.04.2017.
 • Zcela bez technologie aj.
 • Technologické vybavení

  Podle ústní informace z roku 1956 od obyvatele Mladé Vožice B. Kleandera lze usuzovat, že se již v době fungování mlýna objevoval "špinavý konkurenční boj" Mlynář ze sousední obce Horní Kouty údajně podplatil stárka větráku, aby se přičinil o jeho zastavení. Potom si z větráku koupil mlecí kameny, které mu sloužily ještě mnoho desetiletí.

  Základní obrázky

  Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

  Historické fotografie a pohlednice