Jakou mají větrníky (remiše) formu a jsou stejně hluboké?
Zobrazit odpověď
Mají formu zubu pily v příčném řezu a na spodku se dělají trochu mělčí.
Co to znamená, že melivo musí mít hmat?
Zobrazit odpověď
Hmat poznáme podle krupičnatosti a jemnosti.
Kolik dělá francouzský kámen obrátek při průměru 110 cm?
Zobrazit odpověď
220 - 110 = 110 obrátek v min.
Jak si počínáme, když nám někdo prodává špatné obilí?
Zobrazit odpověď
Podobné obilí nekoupíme a přijímané dobře prohlížíme.
Jak má vypadati dobré obilí?
Zobrazit odpověď
Musí být zdravé, suché, čisté, plnozrnné a nesmí být zatuchlé.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hlavnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHlavnice

747 52
OkresOpava
Burian 128
Hlavnice
GPS49° 55' 46.0''
17° 42' 25.9''
Mapová značkaNěmecký / S technologií
1,6 km VVS od středu obce
181183/8-1370 z r.1964
otevřít list NPÚ
Nepřístupný
1810
Větrný mlýn Hlavnice

Větrný mlýn německého typu, zvaný Raabův, byl postaven roku 1810. Jmenuje se podle posledního mlynáře Jana Raaba. Po válce získal usedlost s mlýnem Vincenc Jaroň podle Benešova dekretu č.12/45 Sb. o rozdělení německého majetku. V roce 1953 byl mlýn ještě funkční. Na základě prohlášení pana Jaroně o vzdání se přídělu převzal o deset let později již neudržovaný mlýn stát, který v roce 1974 zorganizoval kompletní rekonstrukci již téměř zříceného mlýna. Z vnitřního zařízení zůstal pouze val s palečnými koly a části mlýnských složení. Stavba byla obnovena avšak bez možnosti otáčení proti větru. Od roku 1986 se o pustnoucí mlýn začala zajímat organizace Českého svazu ochránců přírody. Mladí lidé v rámci akce Brontosaurus odvedli do r.1992 pod vedením Milana Hrabánka obrovský kus práce. Položili základy ke skanzenu slezské lidové architektury, opravili stodolu pro výstavní i obytné účely, přivezli tři špýchary a budovali expozici větrného mlynářství na Opavsku. Bohužel nedořešené restituční spory jejich práci zastavily a mlýn i ostatní objekty bez pravidelné péče opět chátrají. Perutě již opět nutně potřebují opravu.
Mlýn má půdorys 5,7 x 6,2 m a výšku 11,4 m. Střecha a návětrná strana jsou pokryty šindelem, ostatní stěny jsou obedněny. Průměr větrného kola je 15 m. Perutě jsou lomeny o úhel 250 jako v nedalekých Cholticích. Na hlavním hřídeli jsou naklínována dvě palečná kola o průměrech 3,5 a 3,3 m a osazena 84 jednoduchými a 102 dvojitými palci. Menší palečné kolo fungovalo také jako řemenice. Cévová kola a převody na dvě mlýnská složení se nedochovaly. Kameny prvního mlýnské složení mají průměr 1,3 m, výšky 22 a 18 cm, druhého složení průměry 0,93 resp. 1 m a výšky 29 a 25 cm (první údaj patří k běhounu, druhý ke spodnímu kameni).
Dnes je objekt neobydlený, neudržovaný a volně přístupný. Je zde velké nebezpečí, že může dojít ke zničení této ojedinělé památky.
Na pozemku jsou uloženy zbytky větrného mlýna z Radkova. Jedná se o základový kříž, apoštoly, otce, sedlo a val s části palečného kola. Z prohlídky valu je zřejmé, že se jednalo o mlýn s třemi palečnými koly. Tato konstrukce je u nás neobvyklá, zřejmě jde o polský vliv, kde znají uspořádání s více palečnými koly i se zalomením perutí.


Dochován bez nežádoucích přestaveb
Německý
Dřevěná
Exteriér
  • Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
  • Interiér
  • Epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • Schodiště
  • Existující torzo obyčejného složení
  • Technologické vybavení

    Základní obrázky