Co se dociluje na mačkací stolici?
Zobrazit odpověď
Uvolňuje žlábek následkem prasknutí zrna a tím odstraňuje nečistotu ze žlábku.
Jakou mají větrníky (remiše) formu a jsou stejně hluboké?
Zobrazit odpověď
Mají formu zubu pily v příčném řezu a na spodku se dělají trochu mělčí.
Jak se pozná kvalita obilí?
Zobrazit odpověď
Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76 - 82 kg hekr., žito váží 65 - 72 kg hekt.
Které listiny musí učeň míti?
Zobrazit odpověď
Domovský neb křestní list, školní vysvědčení.
Které špatné druhy obilí se často vyskytují?
Zobrazit odpověď
Vlhké, stuchlé, vzrostlé, spařené, nedozrálé, plesnivé a též od pilousů vyžrané.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Horní Žďár
544 66
OkresTrutnov
P 31
Horní Žďár
GPS50° 29' 22.5''
15° 52' 59.8''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
960 m JV od kostela
Nepřístupný
před 1847
asi 1920
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Dřevěný větrný mlýn asi 670 m na východ od rybníku v Horním Žďáru stál roku 1841 (864) na pozemkové parcele č. 1232. Vlastníkem rustikální pozemkové parcely byl tehdy Hironimus Leder, baráčník v Horním Žďáru čp. 78 (865). Mlýn byl patrně v činnosti delší dobu : znak větrného mlýna nacházíme na speciální mapě z let 1847 až 1860 (866) a ještě v prvních letech 20. století na katastrální mapě (867). Po mlýně nezůstaly žádné pozůstatky (868). Nadmořská výška lokality je 535 m (869).
(864) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 2182, Ober Soor, 1844 (stav roku 1841), list V.
(865) SÚA, SK, duplikát, 93, 37, Soor Ober, Grund-Parzellen-Protocol a Bau-Parzellen-Protocol, 1841.
(866) Special-Karte des Koenigreiches Boehmen, 1847-1860, list 9.
(867) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 2182, 1903, list 5 (Horní Žďár).
(868) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Horní Žďár z 10.2. 1956. Parcela č. 232 byla tehdy ve vlastnictví J. Rysa z Horního Žďáru.
(869) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 3-5, 1954


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Leder Heronimus
  Neexistuje
  Německý
  Dřevěná
  Technologické vybavení

  Historické mapy

  Historické fotografie a pohlednice