Jak se nazývá střed mlýnského kamene kolem středu otáčení?
Zobrazit odpověď
Srdce nebo prsa.
Mají mačkací válce stejnou rychlost?
Zobrazit odpověď
Ano, a nejvýše rozdílem jednoho zubu v kole.
Které listiny musí učeň míti?
Zobrazit odpověď
Domovský neb křestní list, školní vysvědčení.
Jak se vede zrno neb šrot do mlecí plochy?
Zobrazit odpověď
Tím, že jest přiváděno zrno neb šrot do středu kamene.
Co je zapotřebí, když mlynář přijme učně?
Zobrazit odpověď
Uzavření smlouvy.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Byšť | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaByšť

533 22
OkresPardubice
P 72
Býšť
GPS50° 7' 57.0''
15° 54' 46.2''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
na katastru obce
Zaniklý
před 1842
Větrný mlýn Byšť

Pokorný:
Tato lokalita nebyla zatím ověřena (768). Určitým náznakem pro existenci větrného mlýna v zdejší krajině je i výsledek úředního šetření, jež uvádí v seznamu mlýnů na panství Pardubickém k roku 1814 toliko dva větrné mlýny, ale k roku 1842 již tři (769).
(768) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Čeperce z 28.3. 1956 srov. s negativním výsledkem šetření rady MNV v Býšti (VM-Č, sdělení z 5.4. 1956).
(769) SÚA, ČG, Publ. 1841-1855, fascikl 37/1/48, č. 73237.


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení