Co uděláme po ukončení mletí?
Zobrazit odpověď
Otevřeme vysévače, necháme je provětrati, prohlédneme plátna, nejsou-li poškozena, eventuelně zalepíme.
Kolik obrátek má šrotový kámen při průměru 95 cm?
Zobrazit odpověď
270 - 95 = 175 obrátek v min.
Kdy začně být učňovská smlouva závazná?
Zobrazit odpověď
Po uplynutí zkušební doby.
Jaké musí být melivo, když vyjde z kamenů?
Zobrazit odpověď
Nanejvýš vlažné, volné a musí míti hmat.
Z jakého materiálu jsou válce?
Zobrazit odpověď
Z tvrdé, chlazení litiny a jsou rýhovány.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Byšť | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaByšť

533 22
OkresPardubice
P 72
Býšť
GPS50° 7' 57.0''
15° 54' 46.2''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
na katastru obce
Zaniklý
před 1842
Větrný mlýn Byšť

Pokorný:
Tato lokalita nebyla zatím ověřena (768). Určitým náznakem pro existenci větrného mlýna v zdejší krajině je i výsledek úředního šetření, jež uvádí v seznamu mlýnů na panství Pardubickém k roku 1814 toliko dva větrné mlýny, ale k roku 1842 již tři (769).
(768) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Čeperce z 28.3. 1956 srov. s negativním výsledkem šetření rady MNV v Býšti (VM-Č, sdělení z 5.4. 1956).
(769) SÚA, ČG, Publ. 1841-1855, fascikl 37/1/48, č. 73237.


Neexistuje
Neznámý
Technologické vybavení