Které číslo mylnářského hedvábí se používá při moukách?
Zobrazit odpověď
Čísla 9, 10, 11, 12, 13.
Co děláme po naostření kamenů?
Zobrazit odpověď
Kámen vylehčíme, seřídíme za běhu, pak přisložíme a přesvědčíme se, jestli běží bezvadně.
Kolik obrátek dělá válec žitné stolice při průměru 30 cm.
Zobrazit odpověď
290 - 30 = 260 obrátek za min.
Co odstraňuje vysévač hranolový?
Zobrazit odpověď
Odstraňuje z namačkaného obilí klíček a všechny nečistoty.
Co dělati, když jsou kameny zamazány?
Zobrazit odpověď
Musí býti umyty kartáčem, horkou vodou s přidáním octa a střeny houbou. Totéž platí pro válce.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Horní Žďár
544 66
OkresTrutnov
P 117
Horní Žďár
GPS50° 29' 34.8''
15° 50' 19.2''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
2,35 km Z od kostela
Nepřístupný
před 1841
po 1853
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Kratší asi trvání měl druhý větrný mlýn rovněž dřevěný. Kartograficky je doložen jen katastrální mapou z roku 1841 (870). Stál tehdy na pozemkové parcele č. 395, vzdálené asi 1750 m na západ od rybníka na návsi v Horním Žďáru. Nedaleko stála tehdy dvě dřevěná stavení na pozemkových parcelách č.7 a 78. Roku 1841 je zapsán na tomto dominikálním pozemku (v pozemkové trati Strassenbüschel) Franc Kittner, domkař v Horním Žďáru čp. 83, a po něm Wenzel Wawra (871). Větrný mlýn byl stržen roku 1897 a na jeho místě postavena zděná kaple (872). Předmětný pozemek náležel roku 1956 JZD v Horním Žďáru (873).
V roce 1853 udává se v Katastrálním oceňovacím elaborátu (874) i ta podrobnost, že větrný mlýn v Horním Žďáru o jednom mlýnském složení a s jedním pracujícím semlel za rok 280 měřic obilí. Z této poznámky můžeme vyvodit srovnání s rokem 1841, že roku 1853 pracoval již jen jeden větrný mlýn a nechybíme patrně, když onen údaj o roční výrobě vztáhneme na větrný mlýn na pozemkové parcele č. 1232 (LOKAL. 31), u něhož máme doloženou činnost i dlouho po tomto datu.
V dnešní době zemědělskou velkovýrobu v Horním Žďáru provozuje (a tedy hospodaří i na uvedených 2 lokalitách) Státní statek Hajnice, provozovna Horní Žďár. Pozemkové parcely jsou nově označeny : parcela č. 1232 číslem 222 a někdejší pozemková parcela č. 395 je dnes v pozemkové parcele č. 77. Pozemková parcela č. 222 je označena pomístním jménem U spáleniště, parcela č. 77 má místní název Na Dubáku (875).
Nadmořská výška lokality 117 je 544 m (876).
(870) GÚ-ÚAGK, SK, 1.c., list I.
(871) Cit. duplikát SK Horního Žďáru.
(872) J. Demuth, Der politische Bezirk Trautenau, Trautenau 1901, 502.
(873) GÚ-ČSAV, VM-Č, cit. sdělení MNV.
(874) Cit. Catastral-Schätzungs-Elaborat duplikátu SK Horního Žďáru (Ober Soor).
(875) GÚČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Horní Žďár (F. Novotný) z 20.8. 1970.
(876) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 4-5, 1954.


Mlýn je vyobrazen na
 • Mapa Království Českého (1850)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Kittner Franz 1841 -
  • Wawra Wenzel
  Neexistuje
  Německý
  Dřevěná
  Technologické vybavení