Jakého materiálu se používá pro vysévače?
Zobrazit odpověď
Pro šroty a hrubé krupice se používá dráten. síť, pro ostatní se používá pravého mlynářského hedvábí.
Kolik obrátek dělá válec žitné stolice při průměru 30 cm.
Zobrazit odpověď
290 - 30 = 260 obrátek za min.
Které povinnosti má v učení učeň?
Zobrazit odpověď
Svého pána poslouchati, býti uctivým, pracovitým, věrným a poctivým.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Kolik obrátek dělá křídlenec v průchodní loupačce na žito a pšenici?
Zobrazit odpověď
pří půměru 48 cm dělá 600 obrátek, při průměru 65 cm dělá 450 obrátek při průměru 73 cm dělá 400 obrátek za minutu. Periodické mají podle průměru křídlence 400 - 550 ot./min.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Horní Žďár
544 66
OkresTrutnov
P 117
Horní Žďár
GPS50° 29' 34.8''
15° 50' 19.2''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
2,35 km Z od kostela
Nepřístupný
před 1841
po 1853
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Kratší asi trvání měl druhý větrný mlýn rovněž dřevěný. Kartograficky je doložen jen katastrální mapou z roku 1841 (870). Stál tehdy na pozemkové parcele č. 395, vzdálené asi 1750 m na západ od rybníka na návsi v Horním Žďáru. Nedaleko stála tehdy dvě dřevěná stavení na pozemkových parcelách č.7 a 78. Roku 1841 je zapsán na tomto dominikálním pozemku (v pozemkové trati Strassenbüschel) Franc Kittner, domkař v Horním Žďáru čp. 83, a po něm Wenzel Wawra (871). Větrný mlýn byl stržen roku 1897 a na jeho místě postavena zděná kaple (872). Předmětný pozemek náležel roku 1956 JZD v Horním Žďáru (873).
V roce 1853 udává se v Katastrálním oceňovacím elaborátu (874) i ta podrobnost, že větrný mlýn v Horním Žďáru o jednom mlýnském složení a s jedním pracujícím semlel za rok 280 měřic obilí. Z této poznámky můžeme vyvodit srovnání s rokem 1841, že roku 1853 pracoval již jen jeden větrný mlýn a nechybíme patrně, když onen údaj o roční výrobě vztáhneme na větrný mlýn na pozemkové parcele č. 1232 (LOKAL. 31), u něhož máme doloženou činnost i dlouho po tomto datu.
V dnešní době zemědělskou velkovýrobu v Horním Žďáru provozuje (a tedy hospodaří i na uvedených 2 lokalitách) Státní statek Hajnice, provozovna Horní Žďár. Pozemkové parcely jsou nově označeny : parcela č. 1232 číslem 222 a někdejší pozemková parcela č. 395 je dnes v pozemkové parcele č. 77. Pozemková parcela č. 222 je označena pomístním jménem U spáleniště, parcela č. 77 má místní název Na Dubáku (875).
Nadmořská výška lokality 117 je 544 m (876).
(870) GÚ-ÚAGK, SK, 1.c., list I.
(871) Cit. duplikát SK Horního Žďáru.
(872) J. Demuth, Der politische Bezirk Trautenau, Trautenau 1901, 502.
(873) GÚ-ČSAV, VM-Č, cit. sdělení MNV.
(874) Cit. Catastral-Schätzungs-Elaborat duplikátu SK Horního Žďáru (Ober Soor).
(875) GÚČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Horní Žďár (F. Novotný) z 20.8. 1970.
(876) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 4-5, 1954.


Mlýn je vyobrazen na
 • Mapa Království Českého (1850)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Kittner Franz 1841 -
  • Wawra Wenzel
  Neexistuje
  Německý
  Dřevěná
  Technologické vybavení