Které číslo mylnářského hedvábí se používá při moukách?
Zobrazit odpověď
Čísla 9, 10, 11, 12, 13.
Co se stává, když se mele za horka?
Zobrazit odpověď
Kameny se musí skřesati, jelikož pozbyly ostrosti, a aby remiše byly v pořádku. příliš teplé mletí škodí.
Na co jsou na kamenech větrníky?
Zobrazit odpověď
Za účelem chlazení, přívodu vzduchu s melivem do kamene a doprava meliva k obvodu.
Které přísady v obilí jsou pro mlynáře škodlivé?
Zobrazit odpověď
Písek, kaménky poškozují mlynáře na váze, vikev a koukol barví mouku do šeda, česnek zamazává válce a kámen.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Struhařov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaStruhařov

251 64
OkresBenešov
P 95
Struhařov u Benešova
GPS49° 45' 55.2''
14° 46' 16.2''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
600 m V od obce
Zaniklý
před 1760
před 1840
Větrný mlýn Struhařov

Pokorný: Asi z 60. let 18. století pocházející popis panství Jemniště uvádí ve Struhařově dva větrné mlýny(52). Pozdější popis téhož panství z roku 1780 zná již jen jeden větrný mlýn, nepoužitelný (53). Lze míti za to, že jeden z uvedených větrných mlýnů stával na pozemkové parcele č. 602/2 na mírném svahu poblíže rybníka ve vzdálenosti asi 600m na východ od obce Struhařova. Dnes tu je role a malá propadlina po někdejším mlýně. Kameny ze základu mlýna byly vykopány a odstraněny(54). Nadmořská výška lokality V hůrkách je 494m (55).
(52) Na větrný mlýn ve Struhařově upozornil ZLA v Konopišti (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení z 29.1. 1954, čj. 189/1953); Archiv Červený Hrádek – spisovna ústřední správy hr. J. Rottenhana, fascikl 32, spis „Summarische Beschreibung der ……Herrschaft Gemnischt“: Dva větrné mlýny – her und seitwerts Struharschov, s.d.
(53) Tamtéž spis „Beschreibung der Herrschaft Gemnischt, verfasst 1780“: jeden větrný mlýn u Struhařova – nezakoupený, jen v činži. Pozdější poznámka: Ale t.č. nepouživatelný. V statistickém přehledu panství Jemniště z 9.1. 1780 (týž archiv, fascikl38) není v soupisu realit uveden žádný větrný mlýn. Za sdělení a výpisy, pocházející z archivního materiálu bývalého patrimonia Červený Hrádek u Chomutova, děkujeme okresnímu archivu v Benešově u Prahy (GÚ – ČSAV, VM – Č, zpráva z 30.3. 1956, čj. 23/1956.
(54) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení rady MNV Struhařov ze 14.2. 1956. Srov. GÚ – ÚAGK, katastrální mapa i.č. 7429, 1845 (stav roku 1841), list II (Struhařov).
(55) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Vlašim 9 – 0, 1954.
Na prvním vojenském mapování (Josefském),z roku 1764-1767, je na mapě Čechy, list č. 161, je na východ od obce Struhařov, nakreslena značka větrného mlýna.
Asi z 60. let 18. stol. pocházející popis panství Jemeniště uvádí ve Struhařově dva větrné mlýny. Pozdější popis tohoto panství z r. 1780 zná již jen jeden větrný mlýn, nepouživatelný.
Mlynářství se udržovalo v rodině Švimberských.


Mlýn je vyobrazen na
 • I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Švimberský
  Neexistuje
  Neznámý
  Technologické vybavení

  Historické mapy