Jak dopravujeme obilí z dolejší části do části hořejší?
Zobrazit odpověď
Výtahem.
Jaké nejznámější druhy pšenice a žita známe?
Zobrazit odpověď
Zimní obilí tvrdé, polotvrdé, měkké, pšenici jarku (přesívku). Jarní žito, které se požívá hlavně na pražení kávy.
Z čeho pozůstává sloupka obilního zrna?
Zobrazit odpověď
Z dřevitých vláken a semenné pokožky.
Co děláme po naostření kamenů?
Zobrazit odpověď
Kámen vylehčíme, seřídíme za běhu, pak přisložíme a přesvědčíme se, jestli běží bezvadně.
Co dělá mlynář po uplynutí doby učení?
Zobrazit odpověď
Nechá složiti svého vyučence zkoušku tovaryšskou a to teoretickou, případně zkoušku praktickou, v jiném mlýně, po čtyři týdny tvající.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Struhařov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaStruhařov

251 64
OkresBenešov
P 95
Struhařov u Benešova
GPS49° 45' 55.2''
14° 46' 16.2''
Mapová značkaNeznámý / Zaniklý objekt, památník
600 m V od obce
Zaniklý
před 1760
před 1840
Větrný mlýn Struhařov

Pokorný: Asi z 60. let 18. století pocházející popis panství Jemniště uvádí ve Struhařově dva větrné mlýny(52). Pozdější popis téhož panství z roku 1780 zná již jen jeden větrný mlýn, nepoužitelný (53). Lze míti za to, že jeden z uvedených větrných mlýnů stával na pozemkové parcele č. 602/2 na mírném svahu poblíže rybníka ve vzdálenosti asi 600m na východ od obce Struhařova. Dnes tu je role a malá propadlina po někdejším mlýně. Kameny ze základu mlýna byly vykopány a odstraněny(54). Nadmořská výška lokality V hůrkách je 494m (55).
(52) Na větrný mlýn ve Struhařově upozornil ZLA v Konopišti (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení z 29.1. 1954, čj. 189/1953); Archiv Červený Hrádek – spisovna ústřední správy hr. J. Rottenhana, fascikl 32, spis „Summarische Beschreibung der ……Herrschaft Gemnischt“: Dva větrné mlýny – her und seitwerts Struharschov, s.d.
(53) Tamtéž spis „Beschreibung der Herrschaft Gemnischt, verfasst 1780“: jeden větrný mlýn u Struhařova – nezakoupený, jen v činži. Pozdější poznámka: Ale t.č. nepouživatelný. V statistickém přehledu panství Jemniště z 9.1. 1780 (týž archiv, fascikl38) není v soupisu realit uveden žádný větrný mlýn. Za sdělení a výpisy, pocházející z archivního materiálu bývalého patrimonia Červený Hrádek u Chomutova, děkujeme okresnímu archivu v Benešově u Prahy (GÚ – ČSAV, VM – Č, zpráva z 30.3. 1956, čj. 23/1956.
(54) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení rady MNV Struhařov ze 14.2. 1956. Srov. GÚ – ÚAGK, katastrální mapa i.č. 7429, 1845 (stav roku 1841), list II (Struhařov).
(55) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Vlašim 9 – 0, 1954.
Na prvním vojenském mapování (Josefském),z roku 1764-1767, je na mapě Čechy, list č. 161, je na východ od obce Struhařov, nakreslena značka větrného mlýna.
Asi z 60. let 18. stol. pocházející popis panství Jemeniště uvádí ve Struhařově dva větrné mlýny. Pozdější popis tohoto panství z r. 1780 zná již jen jeden větrný mlýn, nepouživatelný.
Mlynářství se udržovalo v rodině Švimberských.


Mlýn je vyobrazen na
 • I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Švimberský
  Neexistuje
  Neznámý
  Technologické vybavení

  Historické mapy