Z čeho pozůstává sloupka obilního zrna?
Zobrazit odpověď
Z dřevitých vláken a semenné pokožky.
Jaké vlastnosti musí míti dobrý kámen?
Zobrazit odpověď
Kámen musí býti pórovitý, né mnoho otevřený, jistřivý a poddajný podle toho jaké melivo má zpracováváti.
Jak musí ležet spodní kaámen?
Zobrazit odpověď
Přesně do vodováhy.
Z čeho pozůstává zařízení koukolníku?
Zobrazit odpověď
Kolem pevné osy otáči se cylindr ze zinkové plechu, uvnitř s vytlačenými nebo frésovanými důlky. Na pevné ose jest umístěn sběrač kulovatin. Rotací obilí uvnitř dostanou se kulovatiny do důlků, těmi vyneseny padají do sběrače, kde je šnek dopravuje ven.
Kolik obrátek dělá koukolník?
Zobrazit odpověď
Při průměru 50 cm 15 obrátek za minutu. - Jinak obvodová rychlost mesmí přesahovat 40 cm za vteřinu.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Databáze obrázků větrných mlýnů a čerpadel

Počet obrázků v databázi: 1926

1 17 33 48 49 50 51 52 53 54 65
III. vojenské mapování, výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz, 1877 - 80., 1877 - 80. Hlavnice, Grössův 136

III. vojenské mapování, výřez, III. vojenské mapování, výřez, oldmaps.geolab.cz, 1877 - 80., 1877 - 80.

Grossův mlýn, SZM Opava, 1952 Hlavnice, Grössův 136

Grossův mlýn, SZM Opava, 1952

celkový pohled, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

celkový pohled, Doubek Jan, 2018

Celkový pohled, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

Celkový pohled, Doubek Jan, 2018

celkový pohled, Doubek Jan, 2009 Hlavnice, Raabův 137

celkový pohled, Doubek Jan, 2009

celkový pohled, Doubek Jan, 2007 Hlavnice, Raabův 137

celkový pohled, Doubek Jan, 2007

torzo mlýna z obce Radkov, Doubek Jan, 2004 Hlavnice, Raabův 137

torzo mlýna z obce Radkov, Doubek Jan, 2004

Zbytky mlýna z Radkova, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

Zbytky mlýna z Radkova, Doubek Jan, 2018

mlecí kameny, Doubek Jan, 2008 Hlavnice, Raabův 137

mlecí kameny, Doubek Jan, 2008

paleční kola, Doubek Jan, 2008 Hlavnice, Raabův 137

paleční kola, Doubek Jan, 2008

vačka pohonu moučnice, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

vačka pohonu moučnice, Doubek Jan, 2018

paleční kola, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

paleční kola, Doubek Jan, 2018

paleční kola, Doubek Jan, 2014 Hlavnice, Raabův 137

paleční kola, Doubek Jan, 2014

šalanda, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

šalanda, Doubek Jan, 2018

1 patro, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

1 patro, Doubek Jan, 2018

spoj matky s otcem, Doubek Jan, 2007 Hlavnice, Raabův 137

spoj matky s otcem, Doubek Jan, 2007

základový kříž a apoštol, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

základový kříž a apoštol, Doubek Jan, 2018

2 patro, Doubek Jan, 2018 Hlavnice, Raabův 137

2 patro, Doubek Jan, 2018

celkový pohled, SZM Opava, asi 1952 Hlavnice, Raabův 137

celkový pohled, SZM Opava, asi 1952

celkový pohled, archív TMvB, 1938 Hlavnice, Raabův 137

celkový pohled, archív TMvB, 1938

stav před rekonstrukcí, archív TMvB, 1973 Hlavnice, Raabův 137

stav před rekonstrukcí, archív TMvB, 1973

během rekonstrukce, archív TMvB, 1974 Hlavnice, Raabův 137

během rekonstrukce, archív TMvB, 1974

mlecí složení, Muzeum Uh. Hradiště, neznámé Hlavnice, Raabův 137

mlecí složení, Muzeum Uh. Hradiště, neznámé

paleční kola, SZM Opava, nedatováno Hlavnice, Raabův 137

paleční kola, SZM Opava, nedatováno

uchycení brzdy, SZM Opava, nedatováno Hlavnice, Raabův 137

uchycení brzdy, SZM Opava, nedatováno

uložení valu, SZM Opava, nedatováno Hlavnice, Raabův 137

uložení valu, SZM Opava, nedatováno

mlecí složení, archív Muzea v Uh. Hradišti, nedatováno Hlavnice, Raabův 137

mlecí složení, archív Muzea v Uh. Hradišti, nedatováno

kozlík na otáčení mlýna, SZM Opava, nedatováno Hlavnice, Raabův 137

kozlík na otáčení mlýna, SZM Opava, nedatováno

zobytněná budova mlýna, neznámý, před 1908 Liberec Františkov, Jáchymovská mezi 52 a 54

zobytněná budova mlýna, neznámý, před 1908

pohlednice, neznámý, 1905 Žáky, Štrampouch, Dolní Štrampouch u 27

pohlednice, neznámý, 1905

1 17 33 48 49 50 51 52 53 54 65