Co to znamená, že melivo musí mít hmat?
Zobrazit odpověď
Hmat poznáme podle krupičnatosti a jemnosti.
Kolik obrátek dělá válec žitné stolice při průměru 30 cm.
Zobrazit odpověď
290 - 30 = 260 obrátek za min.
Které špatné druhy obilí se často vyskytují?
Zobrazit odpověď
Vlhké, stuchlé, vzrostlé, spařené, nedozrálé, plesnivé a též od pilousů vyžrané.
Z čeho pozůstává zařízení koukolníku?
Zobrazit odpověď
Kolem pevné osy otáči se cylindr ze zinkové plechu, uvnitř s vytlačenými nebo frésovanými důlky. Na pevné ose jest umístěn sběrač kulovatin. Rotací obilí uvnitř dostanou se kulovatiny do důlků, těmi vyneseny padají do sběrače, kde je šnek dopravuje ven.
Jak docílíme dobré mouky ku pečení?
Zobrazit odpověď
Smícháním několika druhů dohromady.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Tadeášovi domky, Brusnice
544 01
OkresTrutnov
P 32
Brusnice
GPS50° 29' 27.0''
15° 53' 26.4''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,07 km ZSZ od kostela,
Zaniklý
před 1840
po 1880
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Větrný mlýn v katastrálním území Brusnice (Praussnitz) byl dřevěný a stál roku 1840 asi 1070 m ZSZ od kostela v Brusnici v trati Sommerflur na pozemkové parcele č. 263, označené jako pastvina (846). Uvedená lokalita je něco přes 500 m na východ od větrného mlýna k Hornímu Žďáru. Mlýn v Brusnici je označen stavebním parcelním číslem 166 (847). Na místě jsou ještě dnes kameny jako pozůstatky po mlýně (848). Nadmořská výška lokality je cca 541 m (849).
(846) Roku 1840 se uvádí jako majitel pozemkové parcely č. 263 v katastru obci Brusnice (Praussnitz) Josef Kasper, sedlák v Brusnici čp. 116, a po něm Josef Peitzker z Brusnice čp. 75(173). Rustikální pozemek ležel v trati Sommerflur (SÚA, SK, duplikát, 93, 27. Praussnitz, Grund-Parzellen-Protocol).
(847) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. (5131) 540/2, Praussnitz, 1845,(stav roku 1840), list IV.
(848) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Hajnice z 26.3. 1956.
(849) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 3-5, 1954.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Kasper Josef 1840 -
  • Peitzker Josef
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy