Jakého materiálu se používá pro vysévače?
Zobrazit odpověď
Pro šroty a hrubé krupice se používá dráten. síť, pro ostatní se používá pravého mlynářského hedvábí.
Co se dociluje na mačkací stolici?
Zobrazit odpověď
Uvolňuje žlábek následkem prasknutí zrna a tím odstraňuje nečistotu ze žlábku.
Jaký pohon mají mlýny?
Zobrazit odpověď
Vodní, parní, motorový a větrný.
Jaký je rozdíl mezi pšenicí a žitem?
Zobrazit odpověď
Semenná pokožka u žita je zelenošedá, u pšenice žlutozlatá. Žlábek a poloha klíčku jest u pšenice hlubší a pšenice má na špičce větší vousek.
Jaké stroje používáme k vysévání?
Zobrazit odpověď
Rovinné vysévače nebo hranolové vysévače a také odstředivé cylindry. (Dříve i moučnice s moučným rukávem).
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Hajnice | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaHajnice
Tadeášovi domky, Brusnice
544 01
OkresTrutnov
P 32
Brusnice
GPS50° 29' 27.0''
15° 53' 26.4''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,07 km ZSZ od kostela,
Zaniklý
před 1840
po 1880
Větrný mlýn Hajnice

Pokorný:
Větrný mlýn v katastrálním území Brusnice (Praussnitz) byl dřevěný a stál roku 1840 asi 1070 m ZSZ od kostela v Brusnici v trati Sommerflur na pozemkové parcele č. 263, označené jako pastvina (846). Uvedená lokalita je něco přes 500 m na východ od větrného mlýna k Hornímu Žďáru. Mlýn v Brusnici je označen stavebním parcelním číslem 166 (847). Na místě jsou ještě dnes kameny jako pozůstatky po mlýně (848). Nadmořská výška lokality je cca 541 m (849).
(846) Roku 1840 se uvádí jako majitel pozemkové parcely č. 263 v katastru obci Brusnice (Praussnitz) Josef Kasper, sedlák v Brusnici čp. 116, a po něm Josef Peitzker z Brusnice čp. 75(173). Rustikální pozemek ležel v trati Sommerflur (SÚA, SK, duplikát, 93, 27. Praussnitz, Grund-Parzellen-Protocol).
(847) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. (5131) 540/2, Praussnitz, 1845,(stav roku 1840), list IV.
(848) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Hajnice z 26.3. 1956.
(849) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Trutnov 3-5, 1954.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Kasper Josef 1840 -
  • Peitzker Josef
Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy