Jak si počínáme, když nám někdo prodává špatné obilí?
Zobrazit odpověď
Podobné obilí nekoupíme a přijímané dobře prohlížíme.
Jaké hlavní způsoby mletí v mlynářství známe?
Zobrazit odpověď
Vysoké, polovysoké a ploché mletí.
Zastupuje mlynář otce neb matku učňovu?
Zobrazit odpověď
Ano.
Kolik obrátek musí míti šrotový kámen?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek v součtu vždy číslo 270.
Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Nosálov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaNosálov

277 35
OkresMělník
P 26
Nosálov
GPS50° 28' 1.0''
14° 40' 40.6''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
800 m JV od obesního rybníka
Zaniklý
1801
1. 9. 1889 - shořel
Větrný mlýn Nosálov

Mlýn v roce 1801 začal stavět nějaký pan Rus a dostavěl ho Doušek na místě zvaném Horka. U mlýna stálo dřevěné stavení. Pozemek byl obecní pastvinou. Mlýn měl jedno složení a jednoho pracujícího.
Roku 1843 byl mlynářem Anton Dutschka, v roce 1857 pak Josef Matouch. Jeho rodina se vystěhovala do Ameriky a mlýn koupil Černohorský. I tato rodina se vystěhovala do Ameriky. Od roku 1876 byl deset let mlynářem sekernický mistr Fromelt z Bertholdsdorfu u Ochranova, jenž postavil v Čechách několik mlýnů (např. v obci Vysoká). Mlýn koupil za 2000 zlatých. nemoci a rodinné neshody byly příčinou toho, že byl mlýn prodán panu Goldbach z Libovice. Nový majitel mlýn pronajal Josefu Baitlerovi, který později přešel na vrátenský větrník.
V 80. letech 19. stol už mlýn upadal a 1. 9. 1889 vyhořel. Na místě vznikl kamenolom.
Zdroj: Šolc, V.: Mlýny na Strenickém potoce.


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
 • Mapa Království Českého (1850)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Doušek 1801 -
  • Dutschka 1843 - 1857
  • Fromelt
  • Fromelt z Bertholdsdorfu 1876-1886
  • Mutoch Josef 1857-1876
  Neexistuje
  Německý
  Dřevěná
  Technologické vybavení

  Historické mapy