V jakém pořadí dáváme mlýnské hedvábí do cylindrů?
Zobrazit odpověď
Do předu dáváme síta volnější a do zadu hustší.
K čemu slouží teoretická učňovská zkouška?
Zobrazit odpověď
K tomu, aby učeň prokázal, jsou-li vědomosti, které v učení nabyl, dostatečné.
Které přísady se často vyskytují v obilí?
Zobrazit odpověď
Písek, kaménky, česnek, koukol a vikev mimo jiné plevely.
Co to znamená, že melivo musí mít hmat?
Zobrazit odpověď
Hmat poznáme podle krupičnatosti a jemnosti.
Z jakého materiálu jsou válce?
Zobrazit odpověď
Z tvrdé, chlazení litiny a jsou rýhovány.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Blatce | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBlatce
Kbelsko
472 01
OkresČeská Lípa
P 63
Houska
GPS50° 29' 58.0''
14° 37' 40.5''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
100 J od obce
Zaniklý
před 1880
Větrný mlýn Blatce

BLATCE, kat. území Houska.
Pokorný:
O větrném mlýnu neznámé konstrukce nalézáme především jen skromnou zmínku v literatuře (311) a nemůžeme jej zatím přesněji lokalizovat. (332) Na základě ústního podání stál mlýn do roku 1901, do kdy se tu i mlelo. Majitelem jeho byl F. Líbal z Housky, osada Bělsko. Roku 1901 mlýn vyhořel a dnes nejsou již po něm na místě žádné pozůstatky. (333)
(331)F. Bernau, Der politische Bezirk Dauba, Dauba 1888, 53, Folgende Mhalmühlen, u. zwar …….. die Hauskaer Windmühle. Nacházíme mlýn na katastrálních mapách k roku 1843 a 1896 (SÚA, IS, Boleslavsko 155, Hauska, stav roku 1843; GÚ – ÚAGK, SK, OM, stav roku 1896, Houska).
(332) Státní mapa 1 :5000 – odvozená, list Mladá Boleslav 8-9, 1952; terén, přicházející v úvahu, je ve výšce cca 350-400m nad mořem; mlýn prý stál v osadě Kbelsko, srovnávací sdělení MNV v Blatci z 3.8. 1970 (Rampouch), GÚ – ČSAV, VM – Č.
(333) GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení rady MNV v Housce z 5.3. 1956 na základě informace K. Vocáska z Housky čp. 72, jenž se na mlýn pamatuje. Pozemek, na němž mlýn stával, náležel zemědělci V. Novákovi.


Mlýn je vyobrazen na
 • III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
 • Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Líbal Fr.
  Neexistuje
  Německý
  Dřevěná
  Technologické vybavení

  Historické fotografie a pohlednice

  Historické mapy